14/12/09

Επιστημονική Ημερίδα «Τα δικαιώματα στο χώρο της ψυχικής υγείας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστημονική Ημερίδα
«Τα δικαιώματα στο χώρο της ψυχικής υγείας»

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009 (ώρα 9.30–17.00)
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νέο Αμφιθέατρο, Πανεπιστημίου 30


Η Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων και το Δίκτυο Φορέων Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΑΡΓΩΣ διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Τα δικαιώματα στο χώρο της ψυχικής υγείας». Στόχος της ημερίδας είναι η διεύρυνση του διαλόγου για την ουσιαστική διασφάλιση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων, με έμφαση στα κοινωνικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα, σε ευκαιρίες απασχόλησης, σε κοινωνική επανένταξη.

Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων αποτελεί βασική προτεραιότητα του Δικτύου ΑΡΓΩΣ. Για το σκοπό αυτό το Δίκτυο έχει συνεργαστεί με το Συνήγορο του Πολίτη, την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου-Προστασίας των Δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές του ΥΥΚΑ, την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλους σημαντικούς επιστημονικούς φορείς σε διεθνές επίπεδο.

Τα τελευταία χρόνια η έντονη κρίση που αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, εντείνει τα σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με την συνηγορία των βασικών δικαιωμάτων των ασθενών και ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Το Δίκτυο συστηματικά συνεργάζεται με ειδικούς από το χώρο της ψυχικής υγείας, της κοινωνικής πολιτικής, του νομικού χώρου, με εκπροσώπους των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών, με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό την μείωση του χάσματος ανάμεσα στις διακηρυγμένες αρχές και πολιτικές και την καθημερινή πρακτική η οποία βιώνεται από τους εμπλεκόμενους.

Παρά τις προσπάθειες όμως του Δικτύου και των άλλων φορέων, καθώς και της υποστήρίξης του Επιτρόπου της Ε.Ε. κ. Σπίντλα με την υπογραφή του πρόσφατου Συμφώνου για την Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, η οικονομική κρίση πλήττει ξανά τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών εξαιτίας της υποχρηματοδότησης των προγραμμάτων και των δομών που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος Ψυχαργώς. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτής της υποχρηματοδότησης στην καθημερινή ζωή και στην φροντίδα των ψυχικά ασθενών απαιτείται η συστράτευση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο και επιτακτικό να διεκδικήσουμε μαζί:
- Την πραγματική εδραίωση και αναγνώριση των δικαιωμάτων στο χώρο της ψυχικής υγείας.
- Τον αποστιγματισμό των ψυχικών ασθενειών και την καταπολέμηση των όποιων διακρίσεων μέσω ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου προάσπισης των δικαιωμάτων.
- Την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης έως το 2015, την άμεση δημιουργία των αναγκαίων μονάδων και τον σχεδιασμό προγράμματος οριστικής διακοπής λειτουργίας των Ψυχιατρείων.
- Την ολοκλήρωση της τομεοποίησης, όπως αυτή έχει σχεδιαστεί, με ενίσχυση των δομών στην κοινότητα και προώθηση της πραγματικής λειτουργίας των ΤΕΨΥ.
- Τη δημιουργία νέων ξενώνων και νέων προστατευμένων διαμερισμάτων ώστε να γίνει εφικτή η μετακίνηση ασθενών από τα οικοτροφεία, καθώς και τη δημιουργία ξενώνων για τη φιλοξενία ηλικιωμένων ψυχικά ασθενών με σοβαρά παθολογικά προβλήματα.
- Τη δημιουργία επιπλέον Κέντρων Ημέρας και Κινητών Μονάδων ώστε να καλυφθούν όλες οι γεωγραφικές περιοχές της χώρας καθώς και οι ακάλυπτες ανάγκες.
- Τη δημιουργία μονάδων για τα παιδιά και τους εφήβους που θα συμβάλουν και στην πρόληψη.
- Τη δημιουργία νέων μονάδων για την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού.
- Την υποστήριξη της κοινωνικής επανένταξης των ψυχικά ασθενών και προώθηση της ενσωμάτωσης τους στην αγορά εργασίας μέσω των ΚοιΣΠΕ και νέων μοντέλων απασχόλησης.
- Την αξιολόγηση ολοκλήρου του προγράμματος Ψυχαργώς, την εκπόνηση έρευνας καταγραφής των αναγκών των εξυπηρετούμενων από της Μονάδες Ψυχικής Υγείας και τον επανασχεδιασμό της λειτουργίας τους, καθώς και επικαιροποίηση, βάσει όλων των παραπάνω, του προγράμματος Ψυχαργώς.
- Την αξιολόγηση των φορέων και των δομών και πιστοποίηση τους.
- Την εξασφάλιση σταθερής και επαρκούς χρηματοδότησης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και των των ΝΠΙΔ με προκαταβολική καταβολή των αναγκαίων πόρων.

Η Ημερίδα πραγματοποιείται την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 9.30 έως 17.00, στο Νέο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30, Αθήνα). Είσοδος ελεύθερη.