ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΑΡΓΩ»

ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 8 & ΧΑΡΙΣΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10439

ΤΗΛ & FAX: 2108257113, e-mail: diktioargos@yahoo.gr