ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

To Δίκτυο Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας, με τον διακριτικό τίτλο "Αργώ", ιδρύθηκε στις 28-2-2005, κατά τις διατάξεις του ΑΚ και του άρθρου 62εδβ Κ.Πολ.Δ. ως ένωση προσώπων για την επίτευξη κοινών σκοπών έχει ως μέλη σαράντα δύο ΝΠΙΔ που υλοποιούν δράσεις του προγράμματος "Ψυχαργώς και λειτουργούν πάνω από 165 μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, απασχολούν περί τους 2600 εργαζόμενους, φιλοξενούν 1600 ψυχικά ασθενείς στις στεγαστικές τους δομές και παρέχουν τις υπηρεσίες κοινοτικής φροντίδας σε τουλάχιστον 30000 πολίτες καθημερινά. Το Δίκτυο "Αργώ" είναι το μοναδικό συλλογικό όργανο των ΝΠΙΔ στον χώρο της ψυχικής υγείας και άμεσα θα μετασχηματιστεί σε Ομοσπονδία