23/10/08

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΓΩΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Η παρούσα αναφορά αφορά στην ενημέρωση σας σχετικά με τις σοβαρότατες επιπτώσεις από την παρατεταμένη υποχρηματοδότηση των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής υγείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο επίπεδο υγείας των φιλοξενούμενων σε αυτές ασθενών ενηλίκων, παιδιών και εφήβων: πτώση του επιπέδου της ποιότητας των παρεχομένων θεραπευτικών και αποκαταστασιακών υπηρεσιών, περικοπή αποκαταστασιακών δράσεων, μείωση του προσωπικού. Αναλυτικότερα:
Στην Ελλάδα οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας, μέχρι και τη δεκαετία του ’80 παρέχονταν αποκλειστικά σε Ιδρύματα, με απαράδεκτες συνθήκες περίθαλψης προς τους πάσχοντες, γεγονός που στιγμάτισε τη χώρα μας διεθνώς.
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, μετά το σκάνδαλο των συνθηκών του Ψυχιατρείου της Λέρου και με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός [ΕΟΚ] 815/84) ξεκίνησε το πρόγραμμα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τον τίτλο «Ψυχαργώς».
Οι αρχές της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης θεσμοθετήθηκαν από το Ελληνικό Κράτος με τον Ν. 2716/1999 «περί ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» (Φ.Ε.Κ. 96/Α/17.5.1999). Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του το Κράτος έχει την ευθύνη για τη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με σκοπό τη πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη περίθαλψη καθώς και τη ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Βάσει του παραπάνω Νόμου και προς επίτευξη των σκοπών της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, συγκροτείται το Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, υπό κρατική εποπτεία και επιχορήγηση, στο οποίο εντάσσονται οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες και λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, μέσα στα πλαίσια του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα.
Ήδη πλέον στην Ελλάδα, και με την διαρκή αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια των διαδοχικών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, έχει επιτευχθεί η συρρίκνωση των μεγάλων Ψυχιατρείων, η ανάπτυξη ικανού αριθμού ψυχιατρικών τμημάτων στα Γενικά Νοσοκομεία και Κέντρων Ψυχικής Υγείας και τέλος η λειτουργία μεγάλου αριθμού Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες, Προστατευμένα Διαμερίσματα, Κέντρα Ημέρας κ.α.) μέσα στα πλαίσια του δημόσιου και στη πλειοψηφία τους μέσα στα πλαίσια του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα. Ήδη λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα συνολικά άνω των 410 Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στη κοινότητα, που στελεχώνονται από 3.628 εργαζόμενους ειδικούς ψυχικής υγείας, εκ των οποίων 1956 σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα.

Οι Μονάδες αυτές προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε 3.000 ψυχικά ασθενείς (ενήλικες, εφήβους και παιδιά) που πριν ζούσαν σε ιδρυματικές συνθήκες κοινωνικά αποκλεισμένοι, έχοντας επιτύχει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική επανένταξη τους.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το έργο που επιτελείται στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης είναι πολλαπλό:
Α. Παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στους ψυχικά ασθενείς - ενοίκους τους.
Β. Πραγματοποιούν δραστηριότητες αγωγής ψυχικής υγείας της ευρύτερης κοινότητας, με σκοπό την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής ασθένειας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
Γ. Αναπτύσσουν ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο, παρέχοντας εκπαίδευση σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των επιστημών ψυχικής υγείας
Το συνολικό έργο, που συντελείται από το 1990, αποτελεί ένα ομολογουμένως ‘μέγα άθλο’ και όντως αναίρεσε αρνητικές απόψεις και διαθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παγκοσμίων και Ευρωπαϊκών φορέων Ψυχικής Υγείας και των πολιτών της Ευρώπης για την ποιότητα του κοινωνικού κράτους της πατρίδας μας και δέχτηκε τους επαίνους τόσο από τις εθνικές κυβερνήσεις και τα αρμόδια όργανα της E.E. όσο και από την παγκόσμια επιστημονική ψυχιατρική κοινότητα.
Σήμερα όμως οι Μονάδες αυτές αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα χρηματοδότησης για τέταρτη φορά μέσα στα τελευταία 4 έτη και εκπέμπουν σήμα κινδύνου καθώς το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του εξαιτίας της μη εύρεσης των αναγκαίων κονδυλίων από τον τακτικό προϋπολογισμό (για το 2008 απαιτούνται 72 εκ. Ευρώ ενώ έχουν εξασφαλιστεί μόνο 41 εκ. Ευρώ)
Αποτελέσματα όλων αυτών είναι:
 να βλάπτεται σοβαρά το θεραπευτικό και αποκαταστασιακό έργο των Μονάδων
 να μειώνεται η ποιότητα στο επίπεδο φροντίδας των ασθενών ενηλίκων, παιδιών και εφήβων, αφού δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι για την διατήρηση ικανοποιητικών θεραπευτικών συνθηκών
 να καταπατούνται βασικά δικαιώματα για την ισότιμη παροχή υπηρεσιών υγείας και προστασίας των εξυπηρετούμενων ψυχικά ασθενών
 να γίνονται εκπτώσεις από βασικές επιστημονικές αρχές που έχει υιοθετήσει η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην χώρα μας στον τομέα της αποκατάστασης και να προσβάλλονται ευθέως τα βασικά δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων ενηλίκων, παιδιών και εφήβων
 ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές της χώρας όπως οι Κυκλάδες, η Θράκη, η Φθιώτιδα, κ.α. να κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ιατρική κάλυψη στον τομέα της ψυχικής υγείας, αφού αρκετές μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης (Κινητές μονάδες, Κέντρα Ημέρας) αδυνατούν να καλύψουν τις δαπάνες λειτουργίας τους
 δεκάδες εργαζόμενοι αναγκάζονται να αποχωρούν, καθόσον παραμένουν απλήρωτοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης τους, με αποτέλεσμα το 22% με 25% των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας να μην καλύπτεται, οδηγώντας αναλογικά σε μειωμένο προσωπικό στις βάρδιες και σε περιορισμένες δραστηριότητες
 υψηλή επικινδυνότητα για την πρόκληση βλάβης στη σωματική και ψυχική υγεία των ασθενών ενηλίκων, παιδιών και εφήβων, απότοκη των προαναφερθέντων λόγων, με περαιτέρω σοβαρές επιπτώσεις για τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους του Φορέα.
 οι Μονάδες αναπόφευκτα να υπολειτουργούν και να αντιμετωπίζουν το σοβαρό κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας τους, καθόσον συσσωρεύονται υπέρογκα χρέη προς το ΙΚΑ και την Εφορία, αλλά και προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, τους ιδιοκτήτες των κτηρίων, όπου στεγάζονται οι Μονάδες και τους προμηθευτές με συνεπαγόμενους σοβαρούς νομικούς κινδύνους για τους επικεφαλής επαγγελματίες ψυχικής υγείας που λειτουργούν τις Μονάδες
 τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων, έγκριτοι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας να σύρονται ως κατηγορούμενοι σε Ποινικά Δικαστήρια για την μη πληρωμή των μισθών των εργαζομένων και καθυστερήσεις καταβολής των εισφορών στο ΙΚΑ, με αποτέλεσμα πέραν της ταλαιπωρίας τους να βλάπτεται αναίτια η τιμή και η υπόληψή τους, με κίνδυνο τελικά να αποσύρουν την απολύτως αναγκαία ενεργό συμβολή τους από την ψυχιατρική μεταρρύθμιση
 να αναιρούνται δεσμεύσεις που το ελληνικό κράτος έχει αναλάβει έναντι της Ε.Ε. στο πλαίσιο των συμβάσεων για το Β’ και Γ’ Κ.Π.Σ., θέτοντας σε κίνδυνο την συνέχιση της χρηματοδότησης της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης από το ΕΣΠΑ και κατ’ επέκταση την μεταρρύθμιση στον χώρο της Δημόσιας Υγείας.

Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν αυτονοήτως ένα μη θεραπευτικό περιβάλλον στον χώρο των Μονάδων και ακυρώνουν το θεραπευτικό έργο που οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας μέλη των διεπιστημονικών ομάδων των Μονάδων πραγματοποίησαν με μεγάλη προσπάθεια.
Αυτή η κρίση στον χώρο της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης διαμορφώνει ένα περιβάλλον οπισθοδρόμησης και απώλειας πολλών κεκτημένων στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, προσβάλλει ευθέως τα δικαιώματα των ασθενών σε ισότιμη αντιμετώπιση και σε ποιότητα ζωής, αναιρεί την υποχρέωση του κοινωνικού κράτους για παροχή ποιοτικής φροντίδας στους έχοντες την ανάγκη του, μειώνει το επίπεδο του πολιτισμού μας, αφού αυτό προκύπτει και από την ποιότητα των φροντίδων προς τα μέλη της κοινωνίας μας με ιδιαίτερες ανάγκες και θέτει ένα πολιτικό ζήτημα, αφού η ψυχιατρική μεταρρύθμιση πάνω από όλα είναι πολιτική πράξη δημοκρατίας και αλληλεγγύης.
Στο πλαίσιο αυτό οι Φορείς που λειτουργούν τις παραπάνω Μονάδες έχουν ήδη προβεί μαζί με τους εργαζόμενους σε σειρά κινητοποιήσεων, επιστολών και συναντήσεων και παρά τις διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το πρόβλημα παραμένει και είναι σχεδόν βέβαιη η επιδείνωση του.
Το Υπουργείο αντί να επιλύει προβλήματα, εξαπολύει ανεπίτρεπτες και σοβαρότατες κατηγορίες κατά των Φορέων αλλά και γενικότερα κατά του Προγράμματος της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Επικαλείται διάφορους δυνητικούς τρόπους για επίλυση των προπεριγραφομένων προβλημάτων χωρίς να δίνεται σαφής απάντηση στο πως θα χρηματοδοτηθούν οι Φορείς για το έτος 2008 αλλά και δεν δίνει σαφείς απαντήσεις και μακροπρόθεσμες οριστικές λύσεις στα θεσμικά και χρηματοδοτικά προβλήματα. Δεν έχει γίνει καμία πρόταση για οριστική επίλυση θεσμικών προβλημάτων, ενώ συνεχίζονται τα προβλήματα χρηματοδότησης παρά την εξαγγελία για ειδικό ανθρωπιστικό τέλος κοινωνικής συναντίληψης 2% για την ψυχική υγεία και την πρόνοια. Από την άλλη η δέσμευση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υπαγωγή των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στο ειδικό νοσήλιο καθυστερεί αφού τα Ασφαλιστικά Ταμεία καθυστερούν στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους Φορείς.

Τα τέσσερα τελευταία χρόνια τα πράγματα είναι τραγικά με αποκορύφωμα το πρώτο εξάμηνο του 2008, που είναι και το χειρότερο έτος, με αποτέλεσμα:

1. Στις περισσότερες Μονάδες το προσωπικό να έχει μειωθεί κατά 22%, ενώ σε κάποιες η μείωση αγγίζει και το 45%.
2. Θεραπευτικά προγράμματα να διακόπτονται και δικαιώματα των ασθενών να βλάπτονται, αφού αποκαταστασιακές δράσεις αλλά και η ψυχαγωγία και οι διακοπές των ασθενών να είναι πλέον αδύνατο να πραγματοποιηθούν. Μεγάλος αριθμός των εξωτερικών συνεργατών (ιατροί, εργοθερεπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί κλπ) αδυνατούν να παρέχουν υπηρεσίες λόγω των μεγάλων οφειλών προς αυτούς.
3. Σε 24 οικοτροφεία και ξενώνες έχουν κοινοποιηθεί αγωγές εξώσεων και σε άλλες 6 έχουν κοινοποιηθεί εξώδικα από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων λόγω μη καταβολής των μισθωμάτων.
4. Εργαζόμενοι σε 12 οικοτροφεία και ξενώνες έχουν ασκήσει αγωγές κατά των Διοικήσεων των Φορέων που σε άλλες δέκα περιπτώσεις κλήθηκαν σε απολογία από την Επιθεώρηση Εργασίας.
5. Σε αρκετές Μονάδες έχει διακοπεί το τηλέφωνο και σε άλλες έχει γίνει διακανονισμός για τα συσσωρευμένα χρέη προς τη ΔΕΗ.
6. Δεκάδες προμηθευτές διέκοψαν την πίστωσή τους προς τους Φορείς με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να μείνουν χωρίς τρόφιμα και είδη άμεσης ανάγκης οι φιλοξενούμενοι ψυχικά πάσχοντες. Πολύ μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να μείνουν χωρίς θέρμανση τον χειμώνα.
7. Η ασφάλεια ακόμα και της ζωής των ασθενών, ενηλίκων, παιδιών και εφήβων είναι επισφαλής, αφού η μείωση του προσωπικού δεν επιτρέπει να καλυφθούν επαρκώς οι βάρδιες και οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας και θεραπείας.
Κατόπιν των ανωτέρω Φορείς και εργαζόμενοι πιστεύουν ότι υπάρχει μια σαφής καταπάτηση των δικαιωμάτων των εξυπηρετούμενων παιδιών, εφήβων και ενηλίκων για ποιότητα ζωής, θεραπεία, ασφάλεια, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη καθώς και ανεπίτρεπτες διακρίσεις μεταξύ των εξυπηρετούμενων στις δομές των δημόσιων ψυχιατρείων και των εξυπηρετούμενων στις Μονάδες των ΝΠΙΔ – Επιστημονικών μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων.
Θεωρώντας ότι τα παραπάνω αποτελούν ζήτημα προς διερεύνηση από τον Συνήγορο του Πολίτη, σας παρακαλούμε για την διερεύνηση των παραπάνω.
Για τις 36 ΜΚΟ μέλη του Δικτύου ΑΡΓΩΣ
Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής,

Μενέλαος Θεοδωρουλάκης

11/10/08

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 10-10-08

Προβληματισμός για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων
Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει τις ανησυχίες του για την κατάσταση στο χώρο της ψυχικής υγείας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα.

Τον προβληματισμό του για την κατάσταση και τις ελλείψεις που παρατηρούνται στο χώρο της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, με αφορμή τη 10η Οκτωβρίου, «Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας».

Ο Συνήγορος, έχει επισημάνει και στο παρελθόν - σε πόρισμά του με τίτλο «Δομές προστασίας και φιλοξενίας παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές» (2005) τα σοβαρά προβλήματα που έχει διαπιστώσει στον τομέα της παιδικής προστασίας, λόγω της απουσίας εξειδικευμένων δομών για τη φιλοξενία και τη θεραπευτική αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές ή με σοβαρά ψυχο-κοινωνικά προβλήματα τα οποία χρήζουν ειδικής θεραπευτικής παρέμβασης.

Συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι μεγάλος αριθμός παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές στερούνται τη δυνατότητα να ενταχθούν σε κατάλληλες θεραπευτικές δομές και παραμένουν σε ακατάλληλες συνθήκες στην οικογένειά τους ή σε προνοιακά ιδρύματα που αδυνατούν να παράσχουν την αναγκαία υποστήριξη, με πολύ αρνητικές συνέπειες.

Η αρχή, επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ομόφωνη εκτίμηση όλων των αρμόδιων επιστημονικών φορέων, είναι εξαιρετικά προβληματική η κατάσταση που επικρατεί στη Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών (ΜΕΠ) του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, η οποία είχε προγραμματιστεί να κλείσει μέχρι το τέλος του 2006, με την ίδρυση τεσσάρων παιδοψυχιατρικών κλινικών σε γενικά νοσοκομεία της Αττικής κάτι που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Από το 2005 μέχρι σήμερα ο Συνήγορος του Πολίτη έχει απευθυνθεί κατ' επανάληψη προς το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ζητώντας ενημέρωση για το σχεδιασμό και τις προθέσεις του σε σχέση με την επίλυση του ζητήματος, χωρίς, ωστόσο, να έχει λάβει απάντηση στα ερωτήματα που έχει θέσει.

Η αρχή, προσθέτει ότι σοβαρότατα προβλήματα αντιμετωπίζουν στην παρούσα φάση και οι ελάχιστες πρότυπες μονάδες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών φορέων, όπως για παράδειγμα οι μονάδες της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, που επιχορηγούνται από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους. Οι μονάδες αυτές έχουν περιέλθει σε δεινή κατάσταση λόγω της μείωσης της επιχορήγησης του έτους 2008 κατά 50% σε σχέση με την αντίστοιχη που καταβλήθηκε το 2007, με αναπόφευκτες συνέπειες την αβεβαιότητα, την πτώση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αύξηση του βαθμού επικινδυνότητας για τα φιλοξενούμενα παιδιά και εφήβους.

Προβλήματα αντιμετωπίζει, επίσης, ο ξενώνας για εφήβους με εναντιωματική συμπεριφορά των Παιδικών Χωριών SOS, ο μοναδικός στην Ελλάδα που απευθύνεται εξειδικευμένα σε αυτή την κατηγορία εφήβων, λόγω σοβαρών δυσκολιών που προέκυψαν στη συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη διαφαινόμενη υποβάθμιση και συρρίκνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους.

CITYPRESS10-10-2008

Παγκόσμια Ημέρα.
Ασθενεί και η ψυχική υγεία
Δημήτρης Χρυσικόπουλος
10-10-2008

Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας ετοιμάζονται σήμερα να «γιορτάσουν» την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας οι εργαζόμενοι στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα βρίσκεται σε οριακό σημείο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής», δεκάδες μονάδες αποασυλοποίησης του προγράμματος «Ψυχαργώς» αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να αναστείλουν τη λειτουργία τους, λόγω των καθυστερήσεων στη χρηματοδότησή τους, με αποτέλεσμα να καθυστερούν για μήνες οι πληρωμές των ενοικίων, των προμηθευτών, αλλά και των εργαζομένων των μονάδων.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 10/10/2008

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΑ... ΚΛΕΙΝΟΥΝ

SOS για την ψυχική υγεία

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΩΤΗΡΧΟΥ

Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας σήμερα και στην Ελλάδα, οι ελάχιστες μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές κινδυνεύουν να κλείσουν, ενώ παρατηρείται παντελής έλλειψη υπηρεσιών ψυχικής υγείας για εφήβους.

Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται αλλά...
Αφ' ενός είναι ανεπαρκώς αναπτυγμένες οι παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, αφού δεν υφίστανται σε 25 από τους 52 νομούς της χώρας, με αποτέλεσμα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού να μένει ακάλυπτο σε παιδοψυχιατρική φροντίδα. Αφ' ετέρου το υπουργείο Υγείας όχι μόνο δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, αλλά μειώνει κιόλας κατά 50% τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων δομών που λειτουργούν οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, προδιαγράφοντας το μέλλον τους. Το προσωπικό των μονάδων παραμένει απλήρωτο για τέσσερις έως πέντε μήνες -λόγος για τον οποίο οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν συγκέντρωση σήμερα έξω από το υπουργείο Υγείας-, τα λειτουργικά έξοδα είναι ανεξόφλητα, κυριαρχεί η αβεβαιότητα και υποβαθμίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Το αποτέλεσμα; Εχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό ο κίνδυνος τα θεραπευόμενα παιδιά να μείνουν χωρίς φροντίδα. Σύσσωμοι οι φορείς καλούν το υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του, διαφορετικά η διακοπή λειτουργίας των μονάδων, πέρα από τη σοβαρή οπισθοδρόμηση για τους κόπους σχεδόν 20 χρόνων ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και τη συνακόλουθη υποβάθμιση των υπηρεσιών, θα δυσφημήσει τη χώρα μας, η οποία απειλείται με κυρώσεις για αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεών της.

Τα προβλήματα όμως δεν σταματούν εδώ:

* Δεν υπάρχουν πουθενά σε όλη την Ελλάδα υπηρεσίες ψυχικής υγείας για εφήβους: λειτουργούν μόνο τέσσερις και αυτές στην Αθήνα.

* Από τις 60 δημόσιες παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες της χώρας, μόνο οι 8 είναι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και αυτές συγκεντρωμένες σε 3 πόλεις. Ακόμη, έχουν αναπτυχθεί 370 μονάδες για ενήλικες και μόνον 7 για παιδιά και εφήβους.

* Δεν επαρκεί ο αριθμός των παιδοψυχιάτρων για να καλύψει τις ανάγκες και υπολογίζεται ότι χρειάζονται πολλά χρόνια για να καλυφθούν.

* Διατηρείται η ιδρυματική φροντίδα για παιδιά και εφήβους στη χώρα, με ακραία φαινόμενα -σε ορισμένες περιπτώσεις- αναχρονιστικών συνθηκών του ασύλου.

* Ελάχιστα γίνονται στο εκπαιδευτικό σύστημα για την αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας των μαθητών, ενώ αποσπασματικά κρίνονται τα προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.

Ολα αυτά καταδεικνύουν ότι η παιδοψυχιατρική είναι ο φτωχός συγγενής της ψυχιατρικής στη χώρα μας, αλλά επίσης και τη μεγάλη αναγκαιότητα να αναπτυχθούν νέες παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες.

Τόσο η μηδαμινή προσφορά του δημόσιου τομέα σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους -«ετοιμάζονται απλώς για τα ψυχιατρεία ενηλίκων» μάς είπαν χαρακτηριστικά- όσο και η εγκατάλειψη των μη κερδοσκοπικών φορέων, που επιχειρούν μέσα από πρότυπες μονάδες να απαντήσουν στις ανάγκες τους, οδηγούν όλους όσοι συνεισφέρουν για χρόνια σε αυτό τον τομέα να σκεφτούν ότι επίκειται η ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους.

Το παράδειγμα χαρακτηριστικό: Δεν υπάρχει τίποτε για την κατάλληλη φροντίδα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία στον δημόσιο τομέα, καθώς δεν επαρκούν οι ειδικοί παιδαγωγοί και λογοθεραπευτές, με αποτέλεσμα τα περισσότερα παιδιά με αυτά τα προβλήματα να εξωθούνται στον ιδιωτικό τομέα... *

ΣΚΑΪ 10/10/2008

Ένταση στο υπουργείο Υγείας

10/10/2008


Μικροεπεισόδια έξω από το υπουργείο Υγείας

Μικροεπεισόδια έξω από το υπουργείο Υγείας
Ένταση επικράτησε νωρίτερα την Παρασκευή έξω από το υπουργείο Υγείας, όταν περίπου πενήντα εργαζόμενοι των μονάδων Ψυχικής Υγείας, που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, προσπάθησαν να εισέλθουν στο κτίριο και απωθήθηκαν από αστυνομικούς.

Σημειώθηκαν διαπληκτισμοί.

Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση στη χρηματοδότηση των Μονάδων, με αποτέλεσμα να παραμένουν απλήρωτοι για μήνες.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, την Παρασκευή, ο πρόεδρος του Δικτύου ''Αργώς", Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, δήλωσε στο ΣΚΑΪ ότι από τα 72 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός για το 2008, το υπουργείο Υγείας έχει εξασφαλίσει μόνο 41 εκατομμύρια.

Η γενική γραμματέας πρόνοιας του υπουργείου Μαρία Τροχάνη απάντησε ότι δεν έχει μειωθεί η χρηματοδότηση.

Επέρριψε ευθύνες στις μη κερδοσκοπικές εταιρείες που έχουν αναλάβει τη λειτουργία των μονάδων.

10/10/08

Παγκόσμια Ημέρας Ψυχικής Υγείας, 10 Οκτωβρίου 2008 Η ψυχική υγεία σε κρίση και η αναγκαιότητα Υπεράσπιση της Δημόσιας Πολιτικής Ψυχικής Υγείας

Παγκόσμια Ημέρας Ψυχικής Υγείας, 10 Οκτωβρίου 2008
Η ψυχική υγεία σε κρίση και η αναγκαιότητα
Υπεράσπιση της Δημόσιας Πολιτικής Ψυχικής Υγείας

Η υποβάθμιση της δημόσιας ψυχικής υγείας στην πολιτική ατζέντα δεν μας επιτρέπει, ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αλλά και ως πολίτες, να θεωρούμε την 10η Οκτωβρίου ως αφορμή για θέσεις και κείμενα που περιορίζονται στην διακήρυξη αρχών και ευχών. Αυτό που χρειάζεται είναι έκκληση για επαγρύπνηση και για δραστικές αποφάσεις. Οι λόγοι που οδηγούν σ’ αυτή την κατεύθυνση είναι οι ακόλουθοι. Συγκλονιστικά ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την ραγδαία αύξηση των ακούσιων εισαγγελικών νοσηλειών την τελευταία πενταετία, το κλίμα αβεβαιότητας στο χώρο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, οπού εκλείπει ο επιστημονικός λόγος, δίνοντας τη θέση του στην πολιτική αντιπαράθεση, η ύπαρξη μεγάλων γεωγραφικών περιοχών της χώρας χωρίς καμία ψυχιατρική κάλυψη, για ενήλικες, αλλά και για παιδιά και εφήβους, η συστηματική παραβίαση των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων, που εκφράζεται με περιστατικά βίας, αμελούς φροντίδας και άνισης μεταχείρισης και τέλος η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Στην ευρωπαϊκή κοινότητα, σε αντίθεση με τη χώρα μας, υλοποιούνται σημαντικά βήματα στην προσπάθεια να καλυφθεί το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην ανάγκη για παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών και στις υφιστάμενες υπηρεσίες και δράσεις ψυχικής υγείας. Τα θέματα που απασχολούν αυτούς που έχουν την ευθύνη σχεδιασμού πολιτικής υγείας αφορούν την τεκμηρίωση των βέλτιστων πρακτικών, την προάσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών μέσω και της αυτό-εκπροσώπησης, την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων αντιμετώπισης της ψυχιατρικής ασθένειας, την προώθηση της αποϊδρυματοποίησης, την εκπόνηση αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας, την ενδυνάμωση των ληπτών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ώστε να διεκδικήσουν ενεργό ρόλο στην κοινότητα, την προβληματική της εργασιακής επανένταξης των ψυχικά ασθενών.
Στο πλαίσιο αυτό στην χώρα μας έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες στους τομείς α) του αποϊδρυματισμού των χρόνιων ψυχικά ασθενών και της σταδιακής συρρίκνωσης και κατάργησης των ψυχιατρικών νοσοκομείων με την ανάπτυξη δομών που φιλοξενούν περισσότερα από 4000 άτομα με χρόνιες ειδικές ψυχοκοινωνικές ανάγκες ως ισότιμα μέλη της τοπικής κοινότητας, β) της ανάπτυξης κοινοτικών υπηρεσιών, όπως Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, γ) της εφαρμογής της έννοιας της τομεοποίησης, σύμφωνα με την οποία συγκεκριμένες γεωγραφικά καθορισμένες πληθυσμιακές ομάδες θα καλύπτονται από ένα εύρος υπηρεσιών ψυχικής υγείας, δ) στον τομέα της ανάπτυξης Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης, οι οποίοι προσφέρουν μία ουσιαστική απάντηση στο αίτημα των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς προσφέρουν ένα προστατευόμενο πλαίσιο εργασίας σε «πραγματικές» συνθήκες.
Οι κατευθύνσεις αυτές είναι ορθές. Δυστυχώς όμως, συγκεκριμένα δεδομένα υποδεικνύουν αδυναμία υλοποίησης των στόχων αυτών. Η ανάπτυξη των κοινοτικών δομών δε συμβαδίζει με την κατάργηση του «παλαιού» συστήματος των μεγάλων ψυχιατρικών, με αποτέλεσμα το σύστημα να χαρακτηρίζεται «ακριβό». Εμπόδια επιστημονικής και διοικητικής φύσης δεν επιτρέπουν την εφαρμογή της τομεοποίησης και η αίσθηση ότι υπάρχει ασυνέχεια και ελλείψεις σε επίπεδο υπηρεσιών είναι κυρίαρχη στον κόσμο. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται και με μία μεγάλη αύξηση των κλινών σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές. Ο αποϊδρυματισμός παρότι έχει σαφείς και βαθιά εδραιωμένες στην φιλοσοφία της κοινωνικής ψυχιατρικής ιδεολογικές αρχές αντιμετωπίζεται από μεγάλο αριθμό επαγγελματιών, στελεχών της πολιτικής ηγεσίας και μελών της κοινότητας καχύποπτα και εν πολλοίς εχθρικά. Το κλείσιμο των ασύλων και η προάσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών δεν είναι διαπραγματεύσιμες θέσεις και έχουν εργαστεί σκληρά και μακροχρόνια για αυτές σημαντικοί επιστήμονες και επαγγελματίες σ’ όλο τον κόσμο. Δεν αποτελεί απλώς κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ένα ακόμη «αναπτυξιακό πρόγραμμα». Είναι επιστημονική, ιδεολογική και πολιτική θέση που θέλει να συνεχίσει μία μακρά ευρωπαϊκή παράδοση που θέλει το κράτος να στηρίζει κοινωνικά και να προστατεύει αυτούς που έχουν ανάγκη.
Στο πλαίσιο όμως της δημοσιονομικής προσαρμογής και των νέων μοντέλων διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας τα τέσσερα τελευταία χρόνια δυστυχώς ο χώρος της ψυχικής υγείας αντιμετωπίζει μια παρατεταμένη κρίση λόγω της υποχρηματοδότησης με αποτέλεσμα την συνεχώς φθίνουσα παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, την αποχώρησης εκατοντάδων εκπαιδευμένων εργαζομένων (25% των εργαζομένων), περιορισμό του αποκαταστασιακού έργου, τον περιορισμό των δράσεων πρόληψης και αποστιγματισμού, το στρες και την συναισθηματική ανισορροπία των φιλοξενούμενων ασθενών και την κόπωση και την ματαίωση των εργαζομένων.
Η κρίση όμως αυτή έχει παγιωθεί με ιδιαίτερα δύσκολα αναστρέψιμα αποτελέσματα. Ο χώρος της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης έχει μια συνεχώς και αυξανόμενη εσωστρέφεια περιορίζοντας τις δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας, περιορίζοντας τις εναλλακτικές δραστηριότητες, αποκτώντας παράλληλα συνεχώς και νέα οικονομικά προβλήματα και το στίγμα της κακής οικονομικής κατάστασης και της έλλειψης φερεγγυότητας απέναντι σε προμηθευτές και εργαζόμενους.
Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά για το 2008 μόνο ενώ απαιτούνται βάσει προϋπολογισμών 72 εκατ. ευρώ, το ΥΥΚΑ έχει εξασφαλίσει ως σήμερα μόνο 41, δηλαδή το 57% των απαιτούμενων πόρων. Έως τον Σεπτέμβρη του 2008, θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί στους φορείς 54 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν δοθεί μόλις 30, δηλαδή το 55% των προϋπολογισθέντων πόρων. Στο πλαίσιο αυτό το ΥΥΚΑ θα πρέπει να εξασφαλίσει σε ένα τρίμηνο 31 εκατ. ευρώ, δηλαδή ένα ποσό ίσο με την χρηματοδότηση που είχε δώσει για τρία τρίμηνα. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η επανειλημμένη πολύμηνη καθυστέρηση καταβολής των μισθών των εργαζομένων, η δημιουργία υψηλών ελλειμμάτων λόγω απλήρωτων υποχρεώσεων προς επιστημονικούς συνεργάτες και προμηθευτές καθώς και πάνω από 32 αγωγές εξώσεων από τους ιδιοκτήτες των οικημάτων ως αποτέλεσμα οφειλών ενοικίων πέντε έως οκτώ μηνών.
Παράλληλα είναι τόσο δεινή η οικονομική κατάσταση που πολλές δομές απειλούνται με διακοπή του τηλεφώνου και του ρεύματος και αδυνατούν να εξασφαλίσουν τους αναγκαίους πόρους για την θέρμανση κατά τον επερχόμενο χειμώνα και απειλούνται με διακοπή της τροφοδοσίας από τους προμηθευτές.
Μπροστά στα φαινόμενα παλινδρόμησης της πολιτικής βούλησης για την ενίσχυση της Δημόσιας Πολιτικής Ψυχικής Υγείας, ως Δίκτυο φορέων με μακρόχρονο επιστημονικό και κοινωνικό έργο θα δράσουμε ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις που θα οδηγήσουν στην μείωση του χάσματος των ανισοτήτων που δημιουργεί η ψυχική ασθένεια.
Συμμετέχουμε τέλος στην κινητοποίηση που διοργανώνουν τα σωματεία των εργαζομένων στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αύριο 10-10-08 και ώρα 9 π.μ. στο ΥΥΚΑ.
Εκ μέρους της Συντονιστικής του Δικτύου Αργώς

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Παρασκευή, 10 Oκτωβρίου 2008

«Αν δεν βρεθεί λύση, θα κλείσουν»
Σε οριακό σημείο οι μονάδες ψυχικής υγείας, λόγω των καθυστερήσεων στη χρηματοδότηση

Της Πεννυς Μπουλουτζα

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη χώρα μας, παραμονές της 10ης Οκτωβρίου - Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας. Δεκάδες μονάδες αποασυλοποίησης του προγράμματος «Ψυχαργώς» αντιμετωπίζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αναστείλουν τη λειτουργία τους, εξαιτίας των καθυστερήσεων στη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα ενοίκια, προμηθευτές αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι των μονάδων να μένουν για μήνες απλήρωτοι.

Οπως επεσήμανε στην «Κ» ο πρόεδρος του Δικτύου ΑΡΓΟΣ που αντιπροσωπεύει τις εταιρείες ΝΠΙΔ που έχουν αναπτύξει 145 δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (έτσι ονομάζονται οι μονάδες οι οποίες υποδέχθηκαν όσους εξήλθαν από τα «μεγάλα άσυλα»), κ. Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης οι φορείς καθυστερούν τα ενοίκια 6-7 μήνες. Εχουν γίνει περισσότερες από 30 αγωγές εξώσεων σε δομές (ξενώνες, οικοτροφεία, προστατευόμενα διαμερίσματα) και μέχρι τώρα, τουλάχιστον τέσσερις υποθέσεις εκδικάστηκαν κατά των φορέων. Οι εταιρείες ΝΠΙΔ έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό με τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ, αφού δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς εγκαίρως, ενώ κανένας προμηθευτής δεν δέχεται να δώσει στις μονάδες πετρέλαιο επί πιστώσει. Στο 70% των δομών οι εργαζόμενοι έχουν να πληρωθούν από τον Ιούνιο, ενώ περισσότερο από το 25% του προσωπικού έχει παραιτηθεί. «Το μεγάλο πρόβλημα αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο πολύ δύσκολα αντικαθίσταται», τονίζει ο κ. Θεοδωρουλάκης. «Εκανα 30 συνεντεύξεις για τρεις θέσεις νοσηλευτών και κανένας δεν δέχθηκε να έρθει. Το τελευταίο διάστημα έχω υπογράψει 12 βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε εργαζομένους του ξενώνα που έχουμε δημιουργήσει (συνολικά είναι 25) οι οποίοι θέλουν να αποχωρήσουν».

Τέσσερις μήνες είναι απλήρωτο το προσωπικό στις 6 μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης παιδιών, εφήβων και ενηλίκων που έχει δημιουργήσει η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου. «Για το 2008 το υπουργείο Υγείας έχει μειώσει τη χρηματοδότηση των μονάδων της εταιρείας κατά 50%», επισημαίνει στην «Κ» ο συντονιστής προγραμμάτων της εταιρείας κ. Χάρης Ασημόπουλος. «Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την εξουθένωση και τη μείωση ηθικού του προσωπικού, γεγονός που επηρεάζει τη συνολική ατμόσφαιρα λειτουργίας των μονάδων». Οπως χαρακτηριστικά τονίζει ο κ. Ασημόπουλος, εάν δεν βρεθεί λύση, οι μονάδες θα κλείσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σημειώνεται ότι πολλοί φορείς εξετάζουν το ενδεχόμενο να συγχωνεύσουν οικοτροφεία, που σημαίνει κατακόρυφη πτώση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και δημιουργία «μικρών ασύλων».

Εως τώρα, στις μονάδες που λειτουργούν οι φορείς ΝΠΙΔ έχουν δοθεί 31 εκατομμύρια ευρώ, έναντι των 72 εκατομμυρίων ευρώ που σύμφωνα με το Δίκτυο «ΑΡΓΟΣ» χρειάζονται για να καλυφθούν οι ανάγκες. Εχουν εξασφαλισθεί 44.800.000 ευρώ μέσω του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας και διαδοχικές οικονομικές ενισχύσεις. Η επιχορήγηση προς τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα γίνεται με εντάλματα προπληρωμής με 4 τριμηνιαίες προκαταβολές στη βάση των προϋπολογιστικών τους στοιχείων για τη διευκόλυνση των φορέων. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα είπε στην «Κ» η γενική γραμματέας Πρόνοιας του υπουργείου Υγείας κ. Μαρία Τροχάνη, ήδη έχει προωθηθεί η σύναψη συμβάσεων των φορέων με τα ασφαλιστικά ταμεία που θα καταβάλλουν το ειδικό νοσήλιο. Το υπουργείο προωθεί νομοθετική ρύθμιση για αναδρομική καταβολή των νοσηλίων.

Οι εργαζόμενοι των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης θα «εορτάσουν» αύριο το πρωί την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση αυτή έξω από το υπουργείο Υγείας.

9/10/08

ΙΑΤΡΟΝΕΤ 9 Οκτωβρίου 2008

Του Δημήτρη Καραγιώργου

Με σημαντικές ελλείψεις στις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ‘γιορτάζεται’ στην Ελλάδα η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10 Οκτωβρίου). Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου (ΕΨΥΠΕ), επισημαίνει μία σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας:

Η ΕΨΥΠΕ λειτουργεί δύο ξενώνες για ενήλικες με νοητική καθυστέρηση και προβλήματα ψυχικής υγείας (ΘΕΤΙΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ), ένα Ξενώνα για ενήλικες με ψυχικές διαταραχές (ΟΔΥΣΣΕΑΣ), ένα Θεραπευτικό Ξενώνα για εφήβους με ψυχικές διαταραχές (ΙΡΙΣ), ένα Ξενώνα για παιδιά ψυχικά ασθενών γονέων (ΜΕΛΙΑ) και ένα Κέντρο Ημέρας για εφήβους με ψυχικές διαταραχές (ΩΡΙΩΝΑΣ).

Οι μονάδες αυτές δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το υπουργείο Υγείας το τρέχον έτος 2008 έχει μειώσει μέχρι τώρα δραστικά την χρηματοδότηση των πιο πάνω Μονάδων κατά 50%

Αποτέλεσμα είναι σοβαρά οικονομικά προβλήματα στη λειτουργία των Μονάδων με αδυναμία εξόφλησης ενοικίων και άλλων βασικών δαπανών, επικρατεί η αβεβαιότητα, οι εργαζόμενοι παραμένουν δίχως μισθούς για τέσσερις μήνες, παρατηρείται επαγγελματική εξουθένωση και πτώση του ηθικού, έχει επηρεαστεί η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και έχει αυξηθεί σε σοβαρότατο βαθμό η επικινδυνότητα για τους ασθενείς (παιδιά, έφηβοι και ενήλικες).

Εάν συνεχισθεί αυτό οι μονάδες κινδυνεύουν στο άμεσο μέλλον να κλείσουν. Επισημαίνεται ότι οι τρεις Μονάδες εξ’ αυτών που αφορούν σε παιδιά και εφήβους είναι πρότυπες και οι μοναδικές αυτού του είδους που λειτουργούν στη χώρα.

Παρόλα τα επανειλημμένα έγγραφα προς το υπουργείο Υγείας από τον Ιούνιο δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση και δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο μέχρι τώρα για την αντιμετώπιση της κρίσιμης αυτής κατάστασης.

‘Κομισιόν’

Με έγγραφο που έστειλαν στις 15 Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρουν τα εξής:

Η Ελλάδα πρέπει να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των εν λόγω δομών και να εφαρμόσει πλήρως τη μεταρρύθμιση του ψυχιατρικού τομέα σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι των διαδοχικών κοινοτικών πλαισίων στήριξης και των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να υπενθυμίσει στις ελληνικές αρχές τις υποχρεώσεις τους ως προς το θέμα αυτό, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων.

8/10/08

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 08/10/2008

Εμεινε από χρήμα η ψυχιατρική μεταρρύθμιση

Της ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΤΑΣ ΚΑΖΑΛΟΤΤΙ

Ο κόμπος έφθασε στο χτένι στον χώρο της ψυχικής υγείας, αφού με αφανισμό απειλούνται οι δομές της αποασυλοποίησης χρόνιων ψυχικά πασχόντων, ενώ εικόνες ντροπής, όπως εκείνες του Ψυχιατρείου της Λέρου, που πριν από σχεδόν τριάντα χρόνια έκαναν τον γύρο του κόσμου, κινδυνεύουν να έρθουν πάλι στην επικαιρότητα.


Ενας θλιβερός επίλογος αναμένεται να γραφτεί σύντομα στη χώρα μας, αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, αυτά της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, δηλαδή της προσπάθειας που είχε ξεκινήσει μια εικοσαετία νωρίτερα με την αποασυλοποίηση χρόνια ψυχικά πασχόντων από ψυχιατρικές δομές μορφής ασύλου σε δομές ψυχικής υγείας όπου οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν με ανθρώπινους όρους και δικαιώματα.

Σήμερα, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Με λουκέτο απειλούνται οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευμένα διαμερίσματα, κινητές μονάδες, κέντρα ημέρας, και 30 αγωγές εξώσεων, (αντί 72 εκατ. ευρώ έχουν εξασφαλιστεί μόλις 40 εκατ. ευρώ και έχουν δοθεί μόνο 30 εκατ. ευρώ), έχουν κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα λόγω έλλειψης της αναγκαίας χρηματοδότησης. Εντείνεται επίσης και η ανασφάλεια των εργαζομένων, αφού παρατηρούνται συρρίκνωση του προσωπικού, απολύσεις και εξαναγκαστικές παραιτήσεις, ενώ υπάρχουν καθυστερήσεις στην καταβολή μισθών από τέσσερις (σήμερα) έως και έξι μήνες (πριν από τον Ιούλιο).

Πρωτοφανής αδιαφορία

Τα αποτελέσματα της πρωτοφανούς αδιαφορίας των αρμοδίων είναι να φθίνει η φροντίδα των πασχόντων ,να υποβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι ασθενείς να αντιμετωπίζουν υποτροπές λόγω του στρες.

Αυτά καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στις δομές της ψυχικής υγείας, που με αφορμή την καθιερωμένη Παγκόσμια Ημέρα της Ψυχικής Υγείας, η οποία τιμάται την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ώρα 9 π.μ.), προκειμένου να αναδειχθεί η πραγματική κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Συγκεκριμένα, διεκδικούν την πολιτική δέσμευση από μέρους της κυβέρνησης για ουσιαστική και οριστική επίλυση των προβλημάτων χρηματοδότησης και λειτουργίας των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, την άμεση εξασφάλιση όλων των κονδυλίων για τους μισθούς και τα λειτουργικά έξοδα των δομών και για το 2008 και για τον προϋπολογισμό του 2009, την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων από το κράτος και τους εργοδότες, την επαναπρόσληψη των πρόσφατα απολυμένων από την εταιρεία Ψ-Σύνθες, τη διασφάλιση και τον έλεγχο της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις δομές, την αξιολόγηση του έργου των δομών και την επιβολή καλύτερης και σταθερής ποιότητας, την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για όλους, την πρόσληψη μόνιμου ειδικευμένου προσωπικού, την απρόσκοπτη συνέχιση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης κ.ά.

Εν τω μεταξύ ,το βράδυ της ίδιας ημέρας (Παρασκευή) μεταξύ 19.00 και 21.30 οργανώνεται σειρά εκδηλώσεων. Στο Πάρκο Ελευθερίας θα γίνει συναυλία με τα σχήματα APURIMAC και Δημόσιες Σκέψεις.


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 08/10/2008