8/2/10

Χρηματοδότηση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και του προγράμματος Ψυχαργώς.

Εξαιρετικά επείγον

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Προς: κα. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κοιν: κο. Γιώργο Παπακωσταντίνου, Υπουργό Οικονομικών
κα. Φώφη Γεννηματά, Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Νικόλαο Πολύζο, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Πέτρο Γιαννουλάτο, Διευθυντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Θέμα: Χρηματοδότηση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και του προγράμματος Ψυχαργώς.

Αξιότιμη κύρια Υπουργέ,
όπως σας έχουμε ενημερώσει με επανειλημμένες επιστολές μας, με τελευταία αυτή της 3ης Φεβρουαρίου 2010, η κατάσταση των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν με ευθύνη των ΝΠΙΔ είναι πλέον τραγική και πολλές μονάδες κινδυνεύουν έως τα τέλη Φεβρουαρίου με αναστολή λειτουργίας και πτώχευση λόγω των συσσωρευμένων χρεών και της αδυναμίας κάλυψης ακόμα και στοιχειωδών αναγκών όπως αυτά της διατροφής και της θέρμανσης των ενοίκων. Συνεπώς, παρά τις όποιες θετικές σας προσπάθειες, δεν συζητάμε πλέον για την εξέλιξη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που θα έπρεπε να είναι ο σημαντικότερος στόχος μας, αλλά για την αποτροπή της κατάρρευσης της και της ακύρωσης του έργου που έχει υλοποιηθεί έως σήμερα καθώς και την αποτροπή της ματαίωσης όλων των εμπλεκομένων: εξυπηρετούμενων – εργαζομένων – επιστημονικών συνεργατών
Η ιδιαίτερα κακή κατάσταση επιδεινώνεται από τη μηδενική πλέον πιστοληπτική ικανότητα των φορέων που λόγω των συσσωρευμένων χρεών, της έλλειψης αξιοπιστίας λόγω της επί πέντε έτη συνεχούς πίστωσης και της γενικότερης οικονομικής κρίσης αδυνατούν να προμηθευτούν ακόμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Πέρα από την περιορισμένη και άρρυθμη χρηματοδότηση, οι πρόσφατες δυσμενείς αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών (περικοπή του 10%, μηνιαία υλοποίηση του προϋπολογισμού) και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καθυστερούν ακόμα περισσότερο την κάλυψη των όποιων αναγκών και επιδεινώνουν την όλη κατάσταση.
Κυρία Υπουργέ, αν δεν προβείτε άμεσα στην κάλυψη του ελλείμματος του 2009 και των έως τώρα δαπανών του 2010 εκτιμάμε ότι η υποχρηματοδότηση θα μας φέρει αντιμέτωπους με πολύ δυσάρεστες καταστάσεις που ούτε οι φορείς αλλά ούτε το Σύστημα Ψυχικής Υγείας θα μπορούνε να αντιμετωπίσουν με ορατό τον κίνδυνο των μαζικών αποχωρήσεων προσωπικού αλλά και απολύσεων, της διακοπής παροχής φροντίδας σε εκατοντάδες ψυχικά πάσχοντες και της ουσιαστικής κατάρρευσης του Ψυχαργώς.
Κυρία Υπουργέ, στο πλαίσιο αυτό που οι φορείς είναι στα όρια χρεοκοπίας είναι αδύνατο να συζητάμε για συστήματα διαχείρισης και άλλες θεσμικές παρεμβάσεις και υπό αυτό το πρίσμα το Δίκτυο αποφάσισε να μην αποστείλει κανένα στοιχείο και να μη συμμετέχει στην όποια διαβούλευση έως ότου εξασφαλιστεί η άμεση κάλυψη των χρεών και των αναγκαίων δαπανών.
Σας παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας.

Με εκτίμηση,
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δικτύου ΑΡΓΩΣ
Μενέλαος Θεοδωρουλάκης,
Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου ΑΡΓΩΣ,
Διδάκτορας Κοινωνικής Πολιτικής

Δεν υπάρχουν σχόλια: