29/3/12

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Των:
1. ΑΘΗΝΑ - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας
2. ΑΛΘΑΙΑ - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας
3. ΑΝΙΜΑ - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αρωγής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Στήριξης
4. ΑΝΟΔΟΣ - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
5. ΑΡΩΓΗ - Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
6. Διεθνής Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - ΔΕΥΨΥ
7. ΔΙΟΔΟΣ - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
8. ΕΔΡΑ - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων
9. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών Βόλου
10. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών Θεσ/νίκη
11. Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικής Μέριμνας
12. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων
13. Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας ΠΟΡΕΙΑ
14. Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ
15. Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας
16. Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
17. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας -ΕΠΑΨΥ
18. Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου
19. Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών- ΕΨΥΚΑ
20. Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας -ΕΨΥΠΕΑ
21. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Κινητικής Αποκατάστασης και Μέριμνας Υγείας - ΕΨΑΜΥ
22. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και Εφήβου-ΕΨΥΠΕ
23. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών
24. ΗΠΙΟΝΗ - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
25. ΗΡΕΜΙΑ - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας
26. ΙΑΣΙΣ -Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
27. Ινστιτούτο Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών Alzheimer
28. ΙΡΙΣ - Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων
29. Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού
30. Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
31. ΚΛΙΜΑΚΑ - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
32. Μετάβαση – Αστική Εταιρεία για την Ψυχοκοινωνική Ένταξη
33. ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
34. Ο ΝΕΣΤΩΡ Ψυχογηριατρική Εταιρεία
35. Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη- ΠΕΨΑΕΕ
36. Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία
37. Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ
38. Ξένιος Ζευς - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
39. «ΠΥΞΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. , Φορέας Ψυχικής και Κοινωνικής Υποστήριξης
40. Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας
41. ΣΥΝΘΕΣΗ - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Έρευνας Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
42. ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης
43. Σωματείο Η Ασπίδα του Δαυίδ
44. Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας
45. Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής / Ιατρικής Ανοιχτή Αγκαλιά
46. ΨΥΧΑΣΠΙΣ Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας Ν. Έβρου
47. TACT HELLAS-ΑΜΚΕΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Φίλιππο Σαχινίδη που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγιώργη Σερβίας 10, Σύνταγμα, ΤΚ 105 62, Αθήνα) και εκπροσωπείται νομίμως.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ
1. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο
2. Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάρκο Μπόλαρη
3. Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας κ. Γεώργιο Κατριβάνο
4. Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας
5. Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας

Είμαστε Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και Σωματεία - νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλη του Δικτύου Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ» που εκπροσωπoύμαστε νομίμως δια της Πληρεξούσιας Δικηγόρου Αθηνών κας Μαρίας Μητροσύλη. Σκοπός μας είναι η σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και τους καταστατικούς μας στόχους υλοποίηση προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ως εντολοδόχοι φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Κανονισμού 815/84 και του Κοινοτικού Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», για την αποσυμφόρηση των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων (Λέρου 1990, Δρομοκαϊτείου 2000 κ.α), την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, την αποασυλοποίηση

και επανένταξη των ψυχικά πασχόντων που αποτελούν την κυρίαρχη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ίδρυση και λειτουργία των Μονάδων μας (Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες, Οικοτροφεία, Ξενώνες και Προστατευμένα Διαμερίσματα) πραγματοποιήθηκε νόμιμα μετά από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (για κάθε μονάδα έχουν εκδοθεί Έγκριση Σκοπιμότητας και Άδεια Ίδρυσης και για τις περισσότερες και Άδεια Λειτουργίας) και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές βρίσκονται υπό την εποπτεία και έλεγχο, πιστοποίηση και αξιολόγηση αρμόδιων οργάνων. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, οι Μονάδες μας στελεχώθηκαν με υψηλού επιπέδου προσωπικό από άποψη τεχνογνωσίας και εμπειρίας, βάσει του προβλεπόμενου αριθμού και ειδικοτήτων που καθόριζαν τα κανονιστικά πλαίσια των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, και παρέχουν υπηρεσίες σε:
• ψυχικά ασθενείς, με πολύ σοβαρές παθολογίες, ιδρυματικό ιστορικό και συχνά χωρίς στενή οικογένεια,
• παιδιά και εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας καθώς και τις οικογένειές τους
• παιδιά, εφήβους και ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος
• ηλικιωμένους με προβλήματα άνοιας
Μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης μας από τα νόμιμα εγκεκριμένα ευρωπαϊκά κονδύλια, έχει προβλεφθεί η δέσμευση–υποχρέωση του Κράτους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την σε απολύτως λογικά πλαίσια αναγκαία οικονομική ενίσχυση ως προς την εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων μας από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεδομένου ότι οι Μονάδες του προγράμματος «Ψυχαργώς» αποτελούν πλέον δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας που καλύπτει πάγιες και απαραίτητες ανάγκες δημόσιας υγείας. Η ανωτέρω δέσμευση–υποχρέωση του κράτους, επισημαίνεται ότι κατόπιν διαμαρτυρίας μας έχει επικαιροποιηθεί το έτος 2009, με την υπογραφή Συμφώνου μεταξύ του Επιτρόπου Spidla και του τότε Υπουργού Υγείας για ανάληψη των ευθυνών της Χώρας μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παρά ταύτα, η ανωτέρω δέσμευση–υποχρέωση του κράτους ως προς την αναγκαία οικονομική ενίσχυση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, έχει παραβιασθεί κατάφωρα, με αποτέλεσμα το όλο πρόγραμμα να απειλείται να καταρρεύσει και να ακυρωθεί, ως προς τους κύριους προαναφερθέντες στόχους του, σε μια ιστορική συγκυρία που η χώρα μας και οι πολίτες της το έχουν ανάγκη, καθώς προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη και αποτελέσματα και η ψυχιατρική μεταρρύθμιση με έμφαση στην κοινοτική ψυχιατρική αποτελεί κατεξοχήν διαρθρωτική αλλαγή.
Παρόλο που αναγνωρίζουμε την ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυρία για τη χώρα και τις αναγκαίες δημοσιονομικές προσαρμογές, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο χώρος της ψυχικής υγείας έχει υποστεί από το 2007 συνεχείς περικοπές και αδικαιολόγητη συρρίκνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, λόγω πολιτικών επιλογών της τότε κυβέρνησης, που έχουν υποβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα κατώτερα ελάχιστα επίπεδα και υποχρεώσει όλες τις μονάδες να λειτουργούν οριακά. Στο πλαίσιο αυτό και της οριακής λειτουργίας των μονάδων, έχουμε την υποχρέωση, ως φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, να διαφυλάξουμε πρωτίστως την αναγκαία ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ψυχικά πάσχοντες και την επιστημονική δεοντολογία μας και να σας ενημερώσουμε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα θέσει σε κίνδυνο πλέον και την υγεία αλλά και την ζωή των ψυχικά πασχόντων, καθώς και των παιδιών και εφήβων που εξυπηρετούμε.
Ειδικότερα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στη χρηματοδότηση μας λόγω της μείωσης κατά 55% περίπου της πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα για το τρέχον οικονομικό έτος (2012), η εγγεγραμμένη πίστωση, όπως σας είναι γνωστό, δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες των φορέων, εφόσον το ποσό που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία των μονάδων, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των μονάδων ανέρχεται στο ποσό των 90.000.000 € περίπου, ενώ η εγκεκριμένη πίστωση (ΚΑΕ2544) ανέρχεται στο ποσό των 40.000.000 €.
Την ίδια στιγμή παραμένουν ανεξόφλητες οι οφειλές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το προηγούμενο οικονομικό έτος (2011) οι οποίες ξεπερνούν τα 14.000.000€, κατά το οποίο επίσης μειώσατε αναιτιολόγητα την αρχική εγγεγραμμένη πίστωση των 82.000.000€ σε μόλις 74.000.000€ ενώ οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί ανέρχονταν σε 90.000.000€, με αποτέλεσμα οι Μονάδες να έχουν από το προηγούμενο έτος τεράστιο έλλειμμα και τις προαναφερόμενες οφειλές προς όλους τους εργαζόμενους, το ΙΚΑ, τους εξωτερικούς συνεργάτες, τους προμηθευτές και τους ιδιοκτήτες των κτιρίων.
Επειδή από τις ως άνω αποφάσεις Σας αυτές οι τεράστιες περικοπές θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργία μας λόγω των υπέρογκων χρεών που δημιουργούνται έναντι ιδιωτικών και δημόσιων νομικών προσώπων, καθώς και φυσικών προσώπων, δυσφημώντας στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς την αξιοπιστία και εμπιστοσύνη προς εμάς και τη χώρα μας και εκθέτουν την Ελλάδα στον κίνδυνο διακοπής της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μέσω του ΕΣΠΑ για όλον τον Κοινωνικό Τομέα, βάσει των προβλέψεων του Συμφώνου Spidla (μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
Επειδή από την ως άνω στάση Σας οδηγείται σε καταστροφή το δύσκολο έργο μας με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο οι ψυχικά ασθενείς, που ορισμένοι εξ αυτών μάλιστα έχουν βγει από ψυχιατρεία που έχουν ήδη κλείσει (Πέτρα Ολύμπου, Χανίων, Κέρκυρας, Τρίπολης και Νταού Πεντέλης) και δεν έχουν καν που να πάνε.
Επειδή από τις ως άνω αποφάσεις Σας ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε, οι Κυκλάδες, η Θράκη, η Φωκίδα, η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Χίος κ.α κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ψυχιατρική παρακολούθηση και περίθαλψη, αφού αρκετές μονάδες μας πρωτοβάθμιας περίθαλψης (Κινητές μονάδες, Κέντρα Ημέρας) αδυνατούν να καλύψουν τις δαπάνες λειτουργίες τους.
Επειδή από την ως άνω συμπεριφορά Σας πολλοί εργαζόμενοι μας υπήρξαν για πολλούς μήνες απλήρωτοι, αλλά και τώρα δεν έχουν πληρωθεί και κυρίως δεν διαγράφονται προοπτικές πληρωμής τους για το επόμενο διάστημα λόγω της μείωσης κατά το ήμισυ περίπου των πιστώσεων στον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον ευαίσθητο αυτό τομέα με αποτέλεσμα να δημιουργείται επαγγελματική εξουθένωση, ανασφάλεια και ένταση στο περιβάλλον των δομών, με αρνητικά αποτελέσματα και επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των ασθενών.
Επειδή από την ως άνω συμπεριφορά Σας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Φορέων μας, αναγνωρισμένου κύρους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που μας εκπροσωπούν, σύρονται, χωρίς δική τους ευθύνη, ως κατηγορούμενοι στα Δικαστήρια για καθυστερήσεις στην πληρωμή των μισθών των εργαζομένων και καθυστερήσεις των εισφορών στο ΙΚΑ, με αποτέλεσμα πέραν της ταλαιπωρίας τους να βλάπτεται αναίτια η τιμή και η υπόληψή τους, με κίνδυνο τελικά να αποσύρουν την απολύτως αναγκαία ενεργό συμβολή τους από την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, την αποασυλοποίηση και κοινωνική επανένταξη.
Επειδή παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας αλλά και τα αιτήματα του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάρκου Μπόλαρη, τόσο έγγραφες όσο και με προφορικές παραστάσεις, σχετικά με το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και που έχει άμεσες συνέπειες σε ένα από τους πιο ευαίσθητους τομείς της υγείας και εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και τη ζωή πολλών ψυχικά πασχόντων, το μόνο που εισπράξαμε από το Υπουργείο Σας ήταν η αδιαφορία.
Επειδή με την επίμονη, αδικαιολόγητη και παράνομη στάση Σας, αρνείστε να χορηγήσετε τα νόμιμα προβλεπόμενα κονδύλια που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία μας, η οποία είναι άμεσα συνδεμένη με την ψυχική υγεία πολλών πολιτών, παιδιών και εφήβων της Χώρας μας, που σε αυτές τις δύσκολες για όλους μας ιστορικές συνθήκες αυτή εμφανίζει μεγάλη αύξηση ψυχιατρικών προβλημάτων.
Επειδή παραβιάζεται κατά αυτόν τον τρόπο παράφορα η κοινοτική νομοθεσία, καθώς παραβιάζονται και σειρά άρθρων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις απαραίτητες νομοθετικές και θεσμικές ενέργειες που πρέπει να κάνουν τα κράτη μέρη για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, όπως η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, το επίπεδο διαβίωσης, η διαβίωση στην κοινότητα και η πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκατάστασης (Άρθρα 4, 7, 25, 26, 28 κ.α), αλλά και διατάξεις άλλων δεσμευτικών Συμβάσεων, όπως η ΕΣΔΑ που μπορούν να οδηγήσουν σε καταδίκες της Ελλάδας στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να εκθέσουν ταυτόχρονα τη χώρα μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζοντας μία εικόνα οπισθοδρόμησης σε μεσαιωνικές εποχές, όπως ο στιγματισμός της την περίοδο 1988-89, λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στο Κ.Θ. Λέρου.
Επειδή η ως άνω άρνησή Σας, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους και επειδή προ της παρούσας εξωδίκου μας, εξαντλήσαμε κάθε όριο διαλόγου προς αποφυγή περαιτέρω συνεπειών.
Επειδή πεισθήκαμε ότι δυστυχώς πλέον δεν υπάρχει άλλη οδός.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διαμαρτυρόμενοι έντονα για την ως άνω συμπεριφορά Σας


ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Να μεριμνήσετε το συντομότερο δυνατόν για τη νόμιμη αύξηση σε 90.000.000€ της με Φ.15/210-ΚΑΕ 2544 «Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα» πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του τρέχοντος οικονομικού έτους, ώστε να είναι εφικτή η κάλυψη των δαπανών του 2012 και του ελλείμματος του 2011, από άλλες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως αυτές νομίμως έχουν προβλεφθεί και εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς. Διαφορετικά σας δηλώνουμε ότι εντός δέκα ημερών θα απευθυνθούμε στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμου δικαιώματός μας ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων προς εξασφάλιση και αποκατάσταση των αξιώσεών μας από κάθε ζημία που έχουμε υποστεί μέχρι σήμερα και θα υποστούμε στο μέλλον καθώς και για την προστασία της ζωής και της υγείας των εξυπηρετούμενών μας ψυχικά πασχόντων και παράλληλα τη διαφύλαξη των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων..
Με τη ρητή επιφύλαξη άσκησης κάθε νόμιμου δικαιώματός μας αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς αυτόν στον οποίο απευθύνεται προς γνώση του και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας το κείμενο της παρούσας στην οικεία έκθεση επίδοσης.
Αθήνα, 29/3/2012

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: