17/6/08

Text Box: ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΑΡΓΩΣ» Χαρρίσης 6 Αθήνα, ΤΚ 104 39 ΤΗΛ: 210 8818946, FAX:210 8818946, e-mail: pepsaee@otenet.grΕξαιρετικά Επείγον

Αθήνα, 17-6-08

Προς:

τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο

τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κύριο Γεώργιο Κωνσταντόπουλο

την Γενική Γραμματέα Πρόνοιας, Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μαρία Τροχάνη

Κοιν.:

Προϊσταμένη Γεν. Διεύθυνσης Υγείας, κυρία Σ. Παναγοπούλου,

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, κυρία Ε. Πέτση

Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ: Πιστώσεις για την Ψυχική Υγεία

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επισημάνουμε για πολλοστή φορά ότι παρά τις προσπάθειες του ΥΥΚΑ για διασφάλιση πόρων για την Ψυχική Υγεία, δεν έχουν υπάρξει ακόμα τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι χρηματοδοτήσεις των μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης συνεχίζουν να υστερούν κατά 38 εκατ. Ευρώ για το 2008 (έχουν εξασφαλιστεί μόνο 38 εκατ. Ευρώ έναντι των 76 εκάτ. Ευρώ που απαιτούνται), μη συμπεριλαμβανομένων των οφειλών προς κάποιους φορείς για το 2005, 2006 και 2007 που ανέρχονται περίπου σε 5.2 περίπου εκατ. Ευρώ.

Το ποσό του συνολικού ελλείμματος βάσει στοιχείων του ΥΥΚΑ όμως υπολογίζεται στα 1.8 εκατ. ευρώ, γιατί όπως μας διευκρίνισε η Γενική Γραμματέας Πρόνοιας κα. Μαρία Τροχάνη, το 2007 οι φορείς δήλωσαν συνολικά το παραπάνω ποσό στα απολογιστικά τους στοιχεία, ως διαφορά του συνόλου των εσόδων και του συνόλου των εξόδων των ΝΠΙΔ για το σύνολο των ετών. Λογιστικά όμως θεωρούμε ότι οι οφειλές πρέπει να υπολογίζονται ανά φορέα και το πιθανό πλεόνασμα κάποιου φορέα δεν μπορεί να συμψηφίζεται με το έλλειμμα κάποιου άλλου. Αναμένουμε δε τα σχετικά στοιχεία μαζί με τον αριθμό εργαζομένων και των ενοίκων ανά δομή ώστε να τα διασταυρώσουμε με τα στοιχεία του Δικτύου και να προβούμε στις αναγκαίες διορθώσεις, εάν απαιτούνται.

Ως Δίκτυο θεωρούμε ότι το συνολικό έλλειμμα του ΚΑΕ 2544 μπορεί να διαμορφώνεται τελικά έτσι μετά από τις περικοπές που εξαναγκάσθηκαν να πραγματοποιήσουν κάποιοι φορείς, όμως το έλλειμμα των υπολοίπων φορέων, που υλοποιούν ακέραια τις δεσμεύσεις τους, βάσει των προβλεπόμενων (αριθμός εργαζομένων, σύνολο δράσεων, ποιοτικά κριτήρια), δεν μπορεί να αγνοείται και να συμψηφίζεται με το όποιο πλεόνασμα διαμόρφωσαν κάποιοι φορείς, μειώνοντας προσωπικό ή δράσεις. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει νομίζουμε την αναγκαιότητα ελέγχου της υλοποίησης των προϋπολογισμών βάσει των κριτηρίων ποιότητας που τέθηκαν στην έναρξη του προγράμματος Ψυχαργώς και σε καμία περίπτωση το Δίκτυο δεν αποδέχεται ότι οι όποιοι φορείς που έχουν προχωρήσει σε ανεξέλεγκτες περικοπές υπό την πίεση της υποχρηματοδότησης, μπορούν να διαμορφώσουν το νέο πλαίσιο λειτουργίας των δομών του Δικτύου, εκτός βέβαια αν υπάρξει δική σας τέτοια κατεύθυνση και οι φορείς την αποδεχτούν. Το Δίκτυο συνεχίζει να θεωρεί ως αποδεκτά τα κριτήρια ποιότητας και τον αριθμό του προσωπικού που τέθηκε από την Ε.Ε. κατά την δημιουργία των δομών και οι όποιες διαφοροποιήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά από σχετική Υπουργική Απόφαση.

Ανεξάρτητα του ύψους του οικονομικού ελλείμματος εμείς θεωρούμε ότι το βασικό πλέον πρόβλημα παραμένει και δεν είναι άλλο από την υπολειτουργία πολλών δομών λόγω της υποχρηματοδότησης. Με το ποσοστό της υποχρηματοδότησης για το 2008 να φτάνει προϋπολογιστικά το 50% και τα χρέη των προηγούμενων ετών, καθημερινά διογκώνονται τα ήδη οξυμένα προβλήματα, πολλοί φορείς αδυνατούμε να καλύψουμε την μισθοδοσία επί σειρά μηνών, τα ασφαλιστικά ταμεία διεκδικούν τις εισφορές που δεν καταβλήθηκαν και επιβάλουν τεράστια πρόστιμα στους φορείς, που δεν ευθύνονται για τις καθυστερήσεις, οι προμηθευτές διαμαρτύρονται και υποβάλουν αγωγές και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων μας υποβάλουν εξώσεις. Διαμορφώνεται έτσι ένα αρνητικότατο πλαίσιο για την λειτουργία πολλών μονάδων, θέτοντας σε κίνδυνο πλέον ακόμα και την ίδια την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών μας, αφού η επαγγελματική εξουθένωση του προσωπικού και η αναπόφευκτη ποιοτική υποβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, δεν εξασφαλίζουν πια την αναγκαία θεραπευτική και συναισθηματική σταθερότητα στους ασθενείς. Ενώ οι φορείς εργάζονται συστηματικά για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη θετική προβολή του έργου και την καταπολέμηση του στίγματος, την αντιμετώπιση των προβλημάτων, η προβολή μιας εικόνας για την ψυχική υγείας στην οποία επικρατεί «ουδέν πρόβλημα» είναι παραπλανητική και επικίνδυνη για την εξέλιξη των δράσεων.

Τόσο οι εργαζόμενοι μας αλλά και πολλοί από τους ασθενείς μας, έχουμε φτάσει στα όρια της αντοχής και πιστεύουμε ότι η συνέχιση αυτής της κατάστασης θέτει σε κίνδυνο την ψυχιατρική μεταρρύθμιση αλλά και όλους τους επωφελούμενους της, καταπατά τις υποχρεώσεις του Κράτους απέναντι στους πολίτες που το έχουν ανάγκη και μας εκθέτει τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην διεθνή κοινότητα ακυρώνοντας θεραπευτικές προσπάθειες και προσδοκίες ετών.

Πολλοί φορείς μας, απειλούνται πλέον με αδυναμία λειτουργίας και κλείσιμο λόγω έλλειψης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ενώ και οι διοικήσεις τους απειλούνται με διώξεις από διάφορους προμηθευτές που υποβάλουν αγωγές. Πολλά οικοτροφεία απειλούνται με έξωση και πλέον η ανοχή των ιδιοκτητών αλλά και των άλλων προμηθευτών έχει εξαντληθεί.

Τα χρέη είναι αδύνατο να τα διαχειριστούμε και αν δεν υπάρξει άμεσα έκτακτη χρηματοδότηση το όλο εγχείρημα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης κινδυνεύει να καταρρεύσει, αφού θα εξαναγκαστούν πολλοί ένοικοι μας να επιστρέψουν στα ψυχιατρεία που νοσηλεύονταν.

Η όλη κατάσταση δυστυχώς διαψεύδει τις προσδοκίες μας και τις δεσμεύσεις σας για άμεση εξασφάλιση σταθερής χρηματοδότησης και εξασφάλισης της βιωσιμότητας των δομών. Οι προβλέψεις σας για είσπραξη του τέλους 2% κοινωνικής και ανθρωπιστικής αντίληψης επί των προμηθειών του ΥΥΚΑ καθώς και για την άμεση είσπραξη των νοσηλίων, δεν επιβεβαιώθηκαν αφού δεκατρείς μήνες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, η υλοποίηση τους ακόμα δεν είναι εφικτή και χρειάζεται ακόμα πολύς χρόνος.

Δεκάδες γραφειοκρατικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν ακόμα, αφού το σύστημα των προμηθειών δεν λειτουργεί γιατί δεν έχει αρχίσει καν η λειτουργία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ακόμα δεν έχει εγκατασταθεί στο υπό διαμόρφωση κτίριο της και οι διαδικασίες είσπραξης του νοσηλίου από τους φορείς μας βρίσκονται ακόμα στο στάδιο υποβολής δικαιολογητικών˙ δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί μόνο από το ΙΚΑ και το οποίο καθημερινά ζητάει και νέα, χωρίς να έχει διαμορφωθεί το αναγκαίο πλαίσιο και χωρίς να ξέρουμε πόσα ακόμα θα ζητήσει. Ήδη οι φορείς μας, έχουν αποστείλει διάφορα δικαιολογητικά πάνω από τέσσερις φορές, αλλά τα δικαιολογητικά που ζητούνται πολλές φορές αμφισβητούν ακόμα και υπουργικές αποφάσεις του ΥΥΚΑ.

Πέρα από αυτά, ούτε η ρητή δέσμευση της κυβέρνησης στις 13-6-07 απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πλήρη καταβολή των οφειλομένων ποσών για τα προηγούμενα έτη και την εξασφάλιση των αναγκαίων ποσών για το τρέχον έτος δεν έχει υλοποιηθεί, κάτι που αποτέλεσε βασική προϋπόθεση για τις διαπραγματεύσεις του ΕΣΠΑ σε ότι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Οι πρόσφατες δεσμεύσεις σας στα σωματεία των εργαζομένων της Θεσσαλονίκης δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα, με αποτέλεσμα το 2ο τρίμηνο του 2008 να ολοκληρώνεται και ακόμα να μην έχει υπάρξει καμία έκτακτη επιχορήγηση, όπως η Γενική Γραμματέας Πρόνοιας, στην επιστολή της προς το Δίκτυο στις 18-3-08, άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξει, όπως είχε υπάρξει τα προηγούμενα έτη. Όμως παρόλο που επανειλημμένα ζητήσαμε τον προσδιορισμό του ποσού και του χρόνου που θα δοθεί η όποια έκτακτη επιχορήγηση, η Γενική Γραμματέας Πρόνοιας μας είπε ότι είναι στο γενικό πλάνο της χρηματοδότησης αλλά ότι δεν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο να μας πει.

Εκτός όμως από τα οικονομικά ζητήματα, άλυτα συνεχίζουν να είναι μια σειρά από θεσμικά και κανονιστικά ζητήματα περί της λειτουργίας, οργάνωσης και διαχείρισης των μονάδων μας, αφού ακόμα αναμένουμε τις άδειες λειτουργίας ενώ και από τις εφημερίδες (Τα ΝΕΑ 25-2-08) μαθαίνουμε ότι ετοιμάζετε νομοσχέδιο για την σύσταση Επιτροπής Διοικητικού, Οικονομικού και Διαχειριστικού Ελέγχου, χωρίς την προηγούμενη διαμόρφωση συστήματος διαχείρισης και χωρίς κανέναν διάλογο με τους Φορείς. Πέρα από αυτά το ΥΥΚΑ έχει προχωρήσει ήδη σε σειρά ελέγχων σε φορείς μας, χωρίς εμείς να γνωρίζουμε ποιο είναι το πλαίσιο των ελέγχων. Η θέση του Δικτύου είναι πάγια και ξεκάθαρη: θέλουμε την πραγματοποίηση ελέγχων άμεσα, αλλά με ένα θεσμοθετημένο σύστημα ελέγχου, γνωστό εκ των προτέρων, με ξεκάθαρους όρους και χωρίς διακρίσεις.

Κύριε Υπουργέ,

στο πλαίσιο των παραπάνω και του στόχου μας για την απρόσκοπτη συνέχιση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και την διασφάλιση των δικαιωμάτων και τις ποιότητας ζωής των ασθενών μας θα θέλαμε να σας ζητήσουμε:

· Την απρόσκοπτη συνέχιση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και την διασφάλιση των δικαιωμάτων και τις ποιότητας ζωής των ασθενών μας με παράλληλη ολοκλήρωση της Τομεοποίησης και της ολοκλήρωσης του δικτύου Υπηρεσιών στην κοινότητα με την υλοποίηση των αναγκαίων πολιτικών και την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων.

· Την άμεση εξασφάλιση του συνόλου των αναγκαίων πόρων για το 2008, χωρίς να περιλαμβάνετε την είσπραξη του συνόλου των πόρων από το τέλος κοινωνικής και ανθρωπιστικής αντίληψης και τα νοσήλια και άμεση καταβολή έως τα τέλη του Ιουνίου των πόρων για τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2008.

· Την άμεση καταβολή όλων των οφειλομένων ποσών για τα έτη 2007, 2006 και 2005, σύμφωνα και με την δέσμευση της κυβέρνησης απέναντι στην Ε.Ε.

· Την συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων της υποχρηματοδότησης και όχι την επιλεκτική αντιμετώπιση κάποιων φορέων με έκτακτες χρηματοδοτήσεις, βάσει «ειδικών» κριτηρίων που δεν γνωρίζουμε. Οι φορείς και οι εργαζόμενοι επιμένουν στην σταθερή και ισότιμη υλοποίηση του προϋπολογισμού, με σταθερά κριτήρια (αριθμό εργαζομένων, αριθμό ενοίκων και ποιότητα των υπηρεσιών) και έλεγχο της υλοποίησης τους από το ΥΥΚΑ και την Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, βάσει των κριτηρίων του Π.Ο.Υ. και της Ε.Ε. καθώς και των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων.

· Την παρέμβαση σας για την επιτάχυνση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την είσπραξη του τέλους κοινωνικής και ανθρωπιστικής αντίληψης, με παράλληλη εξασφάλιση της σταθερότητας αυτών των πόρων

· Την ανάπτυξη διαλόγου για το θεσμικό πλαίσιο Διοικητικής, οικονομικής και διαχειριστικής λειτουργίας των μονάδων μας καθώς και για τα θέματα ποιότητας

· την πραγματοποίηση μιας συνάντησης μαζί σας,

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Δίκτυο αναγκάζεται λόγω της οξύτητας των προβλημάτων να πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 στις 10 π.μ., με την συμμετοχή των εργαζομένων μας και ότι το Δίκτυο υποχρεώνεται πλέον να κινηθεί νομικά τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που δεν το επιδιώκουμε, αλλά που αποτελεί το έσχατο μέσο εξασφάλισης της βιωσιμότητας μας.

Επίσης θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι εάν δεν υπάρξουν άμεσα εξελίξεις θα προχωρήσουμε και σε νέα κινητοποίηση την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2008 στην οποία θα προσκληθούν και οι χρήστες των υπηρεσιών μας και οι συγγενείς τους καθώς και όλοι οι σχετικοί φορείς, διότι αυτοί είναι τα τελικά θύματα της υλοποιούμενης πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για πιθανές εξελίξεις και να οργανώσετε μια συνάντηση μαζί μας την ημέρα της κινητοποίησης.

Με εκτίμηση,

Για τους 36 φορείς του Δικτύου ΑΡΓΩΣ

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής

Η Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής

Θεοδωρουλάκης Μενέλαος

Γιαννακοπούλου Κλεονίκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: