11/10/08

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 10-10-08

Προβληματισμός για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων
Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει τις ανησυχίες του για την κατάσταση στο χώρο της ψυχικής υγείας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα.

Τον προβληματισμό του για την κατάσταση και τις ελλείψεις που παρατηρούνται στο χώρο της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, με αφορμή τη 10η Οκτωβρίου, «Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας».

Ο Συνήγορος, έχει επισημάνει και στο παρελθόν - σε πόρισμά του με τίτλο «Δομές προστασίας και φιλοξενίας παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές» (2005) τα σοβαρά προβλήματα που έχει διαπιστώσει στον τομέα της παιδικής προστασίας, λόγω της απουσίας εξειδικευμένων δομών για τη φιλοξενία και τη θεραπευτική αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές ή με σοβαρά ψυχο-κοινωνικά προβλήματα τα οποία χρήζουν ειδικής θεραπευτικής παρέμβασης.

Συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι μεγάλος αριθμός παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές στερούνται τη δυνατότητα να ενταχθούν σε κατάλληλες θεραπευτικές δομές και παραμένουν σε ακατάλληλες συνθήκες στην οικογένειά τους ή σε προνοιακά ιδρύματα που αδυνατούν να παράσχουν την αναγκαία υποστήριξη, με πολύ αρνητικές συνέπειες.

Η αρχή, επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ομόφωνη εκτίμηση όλων των αρμόδιων επιστημονικών φορέων, είναι εξαιρετικά προβληματική η κατάσταση που επικρατεί στη Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών (ΜΕΠ) του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, η οποία είχε προγραμματιστεί να κλείσει μέχρι το τέλος του 2006, με την ίδρυση τεσσάρων παιδοψυχιατρικών κλινικών σε γενικά νοσοκομεία της Αττικής κάτι που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Από το 2005 μέχρι σήμερα ο Συνήγορος του Πολίτη έχει απευθυνθεί κατ' επανάληψη προς το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ζητώντας ενημέρωση για το σχεδιασμό και τις προθέσεις του σε σχέση με την επίλυση του ζητήματος, χωρίς, ωστόσο, να έχει λάβει απάντηση στα ερωτήματα που έχει θέσει.

Η αρχή, προσθέτει ότι σοβαρότατα προβλήματα αντιμετωπίζουν στην παρούσα φάση και οι ελάχιστες πρότυπες μονάδες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών φορέων, όπως για παράδειγμα οι μονάδες της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, που επιχορηγούνται από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους. Οι μονάδες αυτές έχουν περιέλθει σε δεινή κατάσταση λόγω της μείωσης της επιχορήγησης του έτους 2008 κατά 50% σε σχέση με την αντίστοιχη που καταβλήθηκε το 2007, με αναπόφευκτες συνέπειες την αβεβαιότητα, την πτώση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αύξηση του βαθμού επικινδυνότητας για τα φιλοξενούμενα παιδιά και εφήβους.

Προβλήματα αντιμετωπίζει, επίσης, ο ξενώνας για εφήβους με εναντιωματική συμπεριφορά των Παιδικών Χωριών SOS, ο μοναδικός στην Ελλάδα που απευθύνεται εξειδικευμένα σε αυτή την κατηγορία εφήβων, λόγω σοβαρών δυσκολιών που προέκυψαν στη συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη διαφαινόμενη υποβάθμιση και συρρίκνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: