23/11/08

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

Αξιότιμε κύριε Επίτροπε

Οι υπογράφοντες και υπογράφουσες την επιστολή αυτή είμαστε εργαζόμενοι/ες σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο πεδίο της ψυχοκοινωνικής επανένταξης και αποκατάστασης ψυχικά ασθενών, που ως εντολοδόχοι φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης (Υ.Υ.κ.Κ.Α.), εκτελούν έργα του προγράμματος «Ψυχαργώς β’ φάση» και επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:
1. Η υλοποίηση των περισσότερων έργων ήταν ομαλή και πέτυχε τους στόχους της, όπως αναφέρουν αρμόδιες υπηρεσίες, κατά το 18μηνο διάστημα συγχρηματοδότησής τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση
2. Μετά την λήξη της συγχρηματοδότησης υπάρχουν πολλά προβλήματα που εμποδίζουν την υλοποίηση του προγράμματος και εκτρέπουν τα εκτελούμενα έργα από τα συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα μεταξύ Ε.Ε. και το Ελληνικού Δημοσίου σκοπό για τον οποίο άλλωστε εκδηλώθηκε η έμπρακτη ευαισθησία των λαών της Ευρώπης με την συγχρηματοδότηση κατά 75% του προγράμματος.
Τα προβλήματα που, κατά την γνώμη μας, εμποδίζουν την ψυχοκοινωνική επανένταξη των ασθενών που φροντίζουμε και αναστέλλουν την πρόοδο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης προκύπτουν κυρίως από την πολιτική του Υ.Υ.κ.Κ.Α., που χαρακτηρίζεται από:
Α) την υποχρηματοδότηση των δομών ψυχοκοινωνικής επανένταξης και αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες, θεραπευτικά διαμερίσματα, Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες) και μάλιστα με άρρυθμη καταβολή χρημάτων. Από 1/1/08 έως και σήμερα έχει αποσταλεί μόνο το 50% της αναλογούσας χρηματοδότησης, όπως προκύπτει από στοιχεία που μας έχουν παραχωρηθεί από το Δίκτυο «Αργώς», έχουν ανακοινωθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κατά την διάρκεια επερωτήσεων βουλευτών, αλλά και από τις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υ.Υ.κ.Κ.Α.
Β) την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την συνέχιση της διαδικασίας ψυχοκοινωνικής επανένταξης των ψυχικά μειονεκτούντων ατόμων σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος «Ψυχαργώς β’ φάση», όπως αυτοί συμφωνήθηκαν το 2002 τόσο μεταξύ της Ε.Ε. και του Υ.Υ.κ.Κ.Α., όσο και μεταξύ του Υ.Υ.κ.Κ.Α. και των μη κερδοσκοπικών εντολοδόχων του Υ.Υ.κ.Κ.Α.
Γ) την αδιαφορία για την συνέχιση και την απραξία για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, κάτι που προκύπτει και από το πλήθος των ερωτήσεων που έχουν κατατεθεί στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και από τις κατά καιρούς αντικρουόμενες θέσεις και αλληλοαναιρούμενες διακηρύξεις του Υπουργείου Υγείας επί του θέματος αυτού.
Δ) την έλλειψη ιδιαίτερου ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου για τα ατομικά δικαιώματα αυτών των ασθενών, καθώς και διοικητικο-οικονομικού πλαισίου υποστήριξης της συνέχισης των έργων του προγράμματος «Ψυχαργώς β’ φάση» μετά την περίοδο συγχρηματοδότησης όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που κατά καιρούς δίνει η πολιτική ηγεσία του Υ.Υ.κ.Κ.Α. σε ερωτήσεις βουλευτών.
Ε) την επίπτωση των παραπάνω προβλημάτων στο υπάρχον, ούτως ή άλλως, σύνδρομο της επαγγελματικής εξάντλησης που απειλεί όλους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Κύριε Επίτροπε

Απευθυνόμαστε προς εσάς αφού, αφού προηγουμένως έχουμε κατάλληλα ενημερώσει – αλλά χωρίς αποτέλεσμα – τις αρμόδιες υπηρεσίες και την πολιτική ηγεσία του Υ.Υ.κ.Κ.Α. για την αρνητική εξέλιξη του προγράμματος και για τον ελλοχεύοντα κίνδυνο παντελούς καταστροφής των όσων μέχρι σήμερα επιτεύχθηκαν στον τομέα της αποασυλοποίησης – ψυχοκοινωνικής επανένταξης και σας ζητούμε να ενεργήσετε ώστε:
Α) να μην εγκαταλειφθεί ο στόχος για τον οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και να μην ακυρωθεί το πρόγραμμα «Ψυχαργώς β’ φάση»
Β) να δεσμευθεί ρητά το Υ.Υ.κ.Κ.Α. ότι θα χορηγήσει αμέσως τις οφειλόμενες χρηματοδοτήσεις προς τα μη κερδοσκοπικά εντολοδόχα Ν.Π.Ι.Δ., αναλόγου ύψους με ότι αποδέχθηκε την τελευταία 5ετία για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί κατά το τρέχον έτος.
Γ) να προστατευθούν τα ατομικά δικαιώματα των ψυχικά ασθενών για την μέγιστη αυτονομία στην ζωή τους σύμφωνα με τις αρχές που περιέχονται στην Πράσινη Βίβλο. Η κατάργηση των οικοτροφείων/ξενώνων/θεραπευτικών διαμερισμάτων και η επιστροφή των φιλοξενουμένων σε κλειστού τύπου ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, αν και ελπίζουμε ότι δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου, θα αποτελούσε πράξη παραβίασης ατομικών δικαιωμάτων, κατάργησης ηθικών αξιών και πέρα ως πέρα αντισυνταγματική.
Δ) να προστατευθούν τα δικαιώματά μας ως εργαζομένων, καθώς η άρρυθμη υποχρηματοδότηση που επισυμβαίνει από την πλευρά του Υ.Υ.κ.Κ.Α. προς τα μη κερδοσκοπικά εντολοδόχα Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία εργαζόμαστε, έχει ως αντίκτυπο να έχουμε περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση και να μας οφείλονται δεδουλευμένες αμοιβές πολλών μηνών.

Οι θέσεις μας έχουν ως στόχο να εξασφαλιστεί μια απρόσκοπτη και σταθερή συνέχιση του προγράμματος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που ξεκίνησε με τον κανονισμό 815/84.

Προς την κατεύθυνση αυτή είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε την συνδρομή σας.

Έπονται 500 περίπου υπογραφές
Ονοματεπώνυμο Δομή Υπογραφή

Δεν υπάρχουν σχόλια: