21/11/08

Συνήγορος του Πολίτη προς κο Δημήτρη Αβραμόπουλο: Επιτακτική η ανάγκη για τη συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

Συνήγορος του Πολίτη προς κο Δημήτρη Αβραμόπουλο: Επιτακτική η ανάγκη για τη συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

Ο Συνήγορος του Πολίτη (ανεξάρτητη αρχή) με επιστολή του (6/11/2008) προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο Δημήτρη Αβραμόπουλο, αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονάδες της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ), οι οποίες έχουν περιέλθει σε δεινή κατάσταση λόγω της μείωσης της επιχορήγησης του έτους 2008 κατά 50%. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί “επιτακτική την ανάγκη όχι μόνο για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας και ενίσχυση των δομών αλλά και για τον προγραμματισμό της ίδρυσης και άλλων αντίστοιχων” και ζητά από τον Υπουργό Υγείας “να εξετάσει τα προβλήματα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπισή τους”.

Το http://psi-action.blogspot.com/ δημοσιοποιεί την επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία υπογράφεται από τον κο Γιώργο Καμίνη:

"Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του βάσει του ν.3094/03. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενημερώθηκε πρόσφατα για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην παρούσα φάση οι μονάδες της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ). Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη της Αρχής μας. οι μονάδες της ΕΨΥΠΕ έχουν περιέλθει σε δεινή κατάσταση λόγω της μείωσης της επιχορήγησης του έτους 2008 κατά 50% σε σχέση με την αντίστοιχη που κατεβλήθη το έτος 2007, με αναπόφευκτες συνέπειες την αβεβαιότητα, την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αύξηση του βαθμού επικινδυνότητας για τους φιλοξενούμενους. Στις δομές της ΕΨΥΠΕ συμπεριλαμβάνονται οι ξενώνες ενηλίκων «Κοινοτικό Σπίτι Η ΘΕΤΙΣ». «Κοινοτικό Σπίτι ΑΡΙΑΔΝΗ» και «Πρότυπη Οικία ΟΔΥΣΣΕΑΣ»: το Κέντρο Ημέρας Εφήβων «ΩΡΙΩΝΑΣ». ο Θεραπευτικός Ξενώνας Εφήβων «ΙΡΙΣ» και ο ξενώνας φροντίδας παιδιών ψυχικά πασχόντων γονέων «ΜΕΑΙΑ». Στην παρούσα φάση τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω μονάδες είναι τόσο σοβαρά που καθιστούν άμεσο τον κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας τους. Ήδη έχει ανασταλεί η λειτουργία του Θεραπευτικού Ξενώνα Εφήβων «ΙΡΙΣ», καθώς μέρος του προσωπικού αναζήτησε εργασία εκτός ΕΨΥΠΕ, εξαιτίας παρατεταμένης μισθολογικής εκκρεμότητας και το εναπομείναν προσωπικό δεν ήταν επαρκές για να συνεχιστεί απρόσκοπτα και με ασφάλεια για τους φιλοξενούμενους η λειτουργία του.

Όσον αφορά τις μονάδες που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους, θυμίζουμε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εκφράσει και στο παρελθόν προς το Υπουργείο σας (Πόρισμα με τίτλο «Α ο μες προστασίας και φιλοξενίας παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές». 2005) - τα σοβαρότατα προβλήματα και ελλείμματα που διαπιστώνονται στον τομέα της παιδικής προστασίας, ως συνέπεια της απουσίας στη χώρα μας εξειδικευμένων δομών για τη φιλοξενία και τη θεραπευτική αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές ή με σοβαρά ψυχο-κοινωνικά προβλήματα που χρήζουν ειδικής θεραπευτικής παρέμβασης.

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες μονάδες της ΕΨΥΠΕ είναι από τις ελάχιστες που λειτουργούν στη χώρα με υψηλές επιστημονικές προδιαγραφές και θεραπευτικό προσανατολισμό, σε έναν τομέα ιδιαίτερα ευαίσθητο που παρουσιάζει σοβαρότατα κενά και ελλείμματα. Ως εκ τούτου, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη όχι μόνο για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας και ενίσχυση τους αλλά και για τον προγραμματισμό της ίδρυσης και άλλων αντίστοιχων δομών.

Δεδομένων των ανωτέρω, σας παρακαλούμε να εξετάσετε τα προαναφερόμενα προβλήματα και να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση τους. ενημερώνοντας την Αρχή μας για τις ενέργειες και προθέσεις σας.

Αναμένοντας την απάντηση σας, παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θελήσετε."

Δεν υπάρχουν σχόλια: