10/9/07

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 20-6-07

20/06/2007

Προς: τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κύριο Δ. Αβραμόπουλο

Κοιν.: στην Ειδική Γραμματέα Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Ένταξης κυρία Μ. Τροχάνη

ΘΕΜΑ: Ζητήματα για την λειτουργία των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Φορείς μέλη του Δικτύου και οι εργαζόμενοι, δέχτηκάν με μεγάλη ανακούφιση την χτεσινή σας ανακοίνωση για την πλήρη κάλυψη των δαπανών Ψυχικής Υγείας για το έτος 2007 καθώς και για τα προηγούμενα έτη.

Η εξέλιξη αυτή πραγματικά αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση συνεχίζεται στην Χώρα μας και σε συνδυασμό με την παροχή αδειών λειτουργίας, την θεσμοθέτηση του Κοινωνικού Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης και την προώθηση των διαδικασιών για τα Νοσήλια αποδεικνύει ότι ουσιαστικά προσπαθείτε να επιλύσετε τα προβλήματα χωρίς όμως οι παρεμβάσεις αυτές να αποτελούν και την ολική επίλυση τους αφού συνοδεύονται από ένα ασαφές χρονοδιάγραμμα και πλαίσιο εφαρμογής.

Το Δίκτυο μελέτησε προσεκτικά όλα τα σχετικά ζητήματα και θα ήθελε να σας κοινοποιήσει κάποιους προβληματισμούς και κάποιες τοποθετήσεις σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω:

· Μετά από επαφές με τα ασφαλιστικά ταμία ενημερωθήκαμε για την έλλειψη πλαισίου εφαρμογής των προβλέψεων καταβολής νοσηλίων από τα ασφαλιστικά ταμία, για όσους ασθενείς βέβαια έχουν κοινωνική ασφάλιση, πράγμα που συνεπάγεται την καθυστέρηση εφαρμογής τους για τουλάχιστον ακόμα ένα έτος και τις οποίες θα θέλαμε να διερευνήσετε.

· Σχετικά με την εφαρμογή της παρακράτησης του 2% επί των προμηθειών του ΥΥΚΑ για την δημιουργία του Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα και ότι ο όρος για κάλυψη έκτακτων αναγκών χρειάζεται ερμηνεία. Επίσης έχουμε μια ουσιαστική διαφωνία με την μετατροπή της ψυχικής υγείας σε ζήτημα Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης, αφού θεωρούμε ότι η Ψυχική Υγεία είναι αναπόσπαστος τομέας της Δημόσιας Υγείας. Παραμένει έτσι το αίτημα του Δικτύου για την σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση των μονάδων στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης μέσω του τακτικού Προϋπολογισμού, όπως πραγματοποιείται για κάθε άλλο τομέα της Δημόσιας Υγείας, για την εύρυθμη και ποιοτική λειτουργία των Μονάδων μας για τα επόμενα χρόνια.

· Παρατηρούμε μια μόνιμη καθυστέρηση στην υλοποίηση όλων των χρηματοδοτήσεων είτε για τις δομές που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε για τις δομές που συγχρηματοδοτούνται. Χαρακτηριστικές είναι οι καθυστερήσεις που έχουν υπάρξει στις καταβολές στα πλαίσια του Ε.Π. Υγεία- Πρόνοια σε ότι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα για το 2007. Συγκεκριμένα όπως ενημερωθήκαμε δεν έχει ενεργοποιηθεί η ΣΑΕ 091/3 πράγμα που εμποδίζει την καταβολή των απαραίτητων πιστώσεων στους φορείς και ήδη είμαστε στον 6ο μήνα του 2007. Σημαντική ήταν όμως και η καθυστέρηση στις καταβολές του δεύτερου τριμήνου, οι οποίες πραγματοποιήθηκα, στα τέλη Μαΐου, δηλαδή στα τέλη του 2ου μήνα του τριμήνου.

Πέρα όμως των χρηματοδοτικών προβλημάτων, που αναγνωρίζουμε ότι βρίσκονται σε μια τροχιά επίλυσης, το Δίκτυο διεκδικεί και την επίλυση των θεσμικών και λειτουργικών ζητημάτων και συγκεκριμένα:

Α. Την απρόσκοπτη συνέχιση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας με την καλύτερη δυνατή διασφάλιση των δικαιωμάτων των ωφελουμένων και των εργαζομένων των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας, καθώς και τη γενικότερη ολοκλήρωση του σχεδίου απόασυλοποίησης με την παράλληλη ολοκλήρωση του Δικτύου Υπηρεσιών στην κοινότητα και την τομεοποίηση τους.

Β. Την άμεση επίλυση των θεσμικών – επιστημονικών – διαχειριστικών προβλημάτων των Μονάδων με την εξασφάλιση έναρξης επίσημου και ουσιαστικού διαλόγου, με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, μεταξύ ΥΥΚΑ και των φορέων μας τους οποίους πρέπει να θεωρήσετε συνομιλητές.

Γ. Την αναγνώριση του έργου των φορέων μας που αποτελούν ένα εθνικό δημόσιο κοινωνικό κεφάλαιο που συνίσταται από:

  • πάνω από 2500 επαγγελματίες ψυχικής υγείας
  • πάνω από 40 μονάδες Ψυχικής Υγείας μέσα στην κοινότητα (κέντρα ημέρας, κινητές μονάδες, μονάδες Alzheimer, μονάδες αυτισμού, μονάδες για Ογκολογικούς Ασθενείς) που παρέχουν καθημερινά υπηρεσίες σε τουλάχιστον 10000 ασθενείς.
  • πάνω από 120 στεγαστικές δομές (Οικοτροφεία, Ξενώνες, προστατευμένα διαμερίσματα) που φιλοξενούν πάνω από 2000 ψυχικά ασθενείς

Ένα εθνικό κοινωνικό κεφάλαιο που καθημερινά καταπολεμά το στίγμα και συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην χώρα, κοντά στον πολίτη που έχει ανάγκή και μαζί με το κράτος όποτε πρέπει να αντιμετωπιστεί κάποια ανάγκη. Όπως για παράδειγμα στον σεισμό του 1999, που καταστράφηκε το Δαφνί και έπρεπε άμεσα να απόσυμφορηθεί άμεσα το Δρομικαϊτειο ώστε να μπορεί να δέχεται νέα περιστατικά.

Δ. Άμεση εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης με ποιοτικά και διαχειριστικά κριτήρια του επιστημονικού και κοινωνικού έργου των φορέων για τις Μονάδες μας αλλά και διαχειριστικό έλεγχο ώστε να πάψουν οι ανυπόστατες και ατεκμηρίωτες κατηγορίες περί κακοδιαχείρισης και αναποτελεσματικότητάς τους.

Για τους 36 φορείς του Δικτύου ΑΡΓΩΣ

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής

Η Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής

Θεοδωρουλάκης Μενέλαος

Γιαννακοπούλου Κλεονίκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: