10/9/07

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΥΚΑ 7-9-07

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεπές στο σχεδιασμό του για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Μ.Ψ.Α.) των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανακοινώνει ότι ενεκρίθη νέα πρόσθετη οικονομική ενίσχυση του κωδικού 2544 με ποσό 3.000.000 Ευρώ για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών τους.

Η συνολική πρόσθετη ενίσχυση κατά το τρέχον έτος έχει ήδη ανέλθει στο συνολικό ποσό των 22.000.000 Ευρώ, κατόπιν διαδοχικών έκτακτων ενισχύσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (16.000.000 Ευρώ και εν συνεχεία 3.000.000 Ευρώ), διπλασιάζοντας την αρχικά εγκεκριμένη πίστωση.

Πολιτική μας δέσμευση η έμπρακτη στήριξη των δομών αποασυλοποίησης με τη συνέχιση των πρόσθετων ενισχύσεων, όπως ήδη αυτές υλοποιούνται, παράλληλα με τις διαδικασίες είσπραξης νοσηλίων και του τέλους κοινωνικής και ανθρωπιστικής αντίληψης ποσοστού 2% του Νόμου Περί Προμηθειών του ΥΥ&ΚΑ, μέχρι την πλήρη εξάλειψη του φαινομένου της υποχρηματοδότησης ενισχύοντας ουσιαστικά τη Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: