10/9/07

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΥΚΑ 4-9-07

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πιστό στις δεσμεύσεις και στα μέτρα που έχει αναλάβει για την εξάλειψη της υποχρηματοδότησης των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (M.Ψ.Α.) που ανήκουν σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανταποκρίνεται εμπράκτως, με συνέπεια λόγων - έργων και αίσθημα ευθύνης, στην πλήρη κάλυψη των δυνατοτήτων του, όπως ήδη έχει δεσμευτεί το ίδιο σε συνεργασία και με το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (βλ. σχετικά από 19-6-2007 Δελτίο Τύπου).

Η οικονομική ενίσχυση, κατά το τρέχον έτος 2007, του Κωδικού 2544 είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός με μια πρώτη ανάληψη επιπλέον πίστωσης συνολικού ποσού 16.000.000 Ευρώ και εν συνεχεία με νέα ανάληψη πίστωσης επιπλέον ποσού 3.000.000 Ευρώ για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των Μ.Ψ.Α. των ΝΠΙΔ.

Οι πρόσθετες ενισχύσεις θα συνεχιστούν, με μεταφορά πιστώσεων είτε από τις υπό κατανομή πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΥΚΑ είτε από άλλες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού 2007, όπως ακριβώς προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, για την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων παρελθόντων ετών και τρέχοντος έτους.

Ο τρόπος ενίσχυσης του κωδικού, δεν αφορά κατά ουδένα τρόπο το Δίκτυο, το οποίο δεν έχει καμία δικαιοδοσία να υποδείξει, ασκήσει κριτική ή να διατυπώσει αντίρρηση για το συγκεκριμένα θέμα, το οποίο είναι θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΥΥΚΑ, σύμφωνα με το νόμο.

Η δημιουργία τεχνητού και αδικαιολόγητου κλίματος αμφισβήτησης της βιωσιμότητας των δομών και η κινδυνολογία έχουν ως μόνο στόχο τους απασχολούμενους και τους φιλοξενούμενους στις Μ.Ψ.Α. καλλιεργώντας αίσθημα αβεβαιότητος που πλήττει ευθέως το κλίμα εμπιστοσύνης και άριστης συνεργασίας που έχει οικοδομηθεί κατά τον παρελθόντα χρόνο με το ΥΥ&ΚΑ. Η επιλογή κατά το χρόνο αυτό ανυπόστατων ζητημάτων εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τα πραγματικά ελατήρια που ωθούν, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, σε κινητοποιήσεις για θέματα που όπως αποδεικνύεται έχουν ήδη δοθεί μόνιμες και οριστικές λύσεις.

Πέραν της πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης, το ΥΥ&ΚΑ, ανταποκρινόμενο εμπράκτως στις δεσμεύσεις του, προχώρησε στη θεσμοθέτηση σημαντικών νομοθετικών ρυθμίσεων για την οριστική εξάλειψη του φαινομένου της υποχρηματοδότησης των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο των Προμηθειών του ΥΥΚΑ θέσπισε: α) το «τέλος» κοινωνικής και ανθρωπιστικής αντίληψης ποσοστού 2% να διατίθεται υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας και β) τη δυνατότητα των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαθέτουν Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, να συνάπτουν συμβάσεις με τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς από επίπεδο άδειας ίδρυσης και όχι άδειας λειτουργίας, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Προς το σκοπό αυτό, άμεσα προχωρά η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας στις Μ.Ψ.Α. που έχουν λάβει έγκριση σκοπιμότητας.

Το ΥΥ&ΚΑ υλοποιώντας τις πολιτικές δεσμεύσεις του, προχωρά με σταθερά βήματα στη στήριξη και εδραίωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στοχεύοντας πάντοτε στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας και στο συνεχές της ψυχιατρικής φροντίδας για τους φιλοξενούμενους στις Μ.Ψ.Α. των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: