10/9/07

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ "ΑΡΓΩΣ"


Το Δίκτυο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «Αργώς» έχει ως μέλη του 36 ΝΠΙΔ που λειτουργούν πάνω από 130 μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, απασχολούν περί τους 2300 εργαζόμενους, φιλοξενούν 1300 ψυχικά ασθενείς και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε τουλάχιστον 10000 πολίτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: