21/1/09

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 21-01-09

Επιστολή - έκκληση για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση που «ναυαγεί»

Πεννυ Μπουλουτζα

Την ανάγκη εξεύρεσης λύσης για την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας επισημαίνει ο Συνήγορος της Υγείας, που καλεί λόγο για κίνδυνο κατάρρευσης του «οικοδομήματος» Ψυχαργώς εξαιτίας των συνεχιζόμενων περικοπών στη χρηματοδότηση των μονάδων αποασυλοποίησης των ψυχικά πασχόντων.

Οπως αναφέρεται σε επιστολή του Συνηγόρου της Υγείας, με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2009 προς την αρμόδια γενική γραμματέα Πρόνοιας κα Μαρία Τροχάνη, σήμερα οι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης «αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα χρηματοδότησης για τέταρτη φορά μέσα στα τελευταία 4 έτη και τόσο η διοίκηση όσο και το προσωπικό των Μονάδων έχουν επανειλημμένως επισημάνει και συχνά διαμαρτυρηθεί εντόνως για την αναγκαιότητα εξεύρεσης των αναγκαίων κονδυλίων από την πλευρά του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων». Και τονίζεται «δυστυχώς, ήδη κάποιες πολύ επιτυχημένες θεραπευτικά δομές αποκατάστασης οδηγήθηκαν σε διακοπή λειτουργίας τους».

Ο Συνήγορος της Υγείας διαπιστώνει ότι «στο συνεχιζόμενο αυτό κλίμα των περικοπών κινδυνεύει να καταρρεύσει το όραμα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και να εγκαταλειφθεί ο στόχος του προγράμματος Ψυχαργώς για τον οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.», και ζητεί από τη γενική γραμματέα ενημέρωση για τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ψυχικά πασχόντων. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα λειτουργούν άνω των 410 Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, που στελεχώνονται από περισσότερους από 3.600 εργαζόμενους ειδικούς ψυχικής υγείας. Οι μονάδες αυτές προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε 3.000 ψυχικά ασθενείς που πριν ζούσαν σε ιδρυματικές συνθήκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: