25/1/09

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Την διασφάλιση του μέλλοντος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και την λειτουργία των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Ελλάδα καθώς τις διαπιστώσεις του Συνήγορου του Πολίτη για συστηματική καταπάτηση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών σύμφωνα με όσα επιτάσσουν οι αρχές που περιέχονται στην Πράσινη Βίβλο, αλλά και τον κίνδυνο που διαφαίνεται να καταρρεύσει το όραμα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και να εγκαταλειφθεί ο στόχος του προγράμματος «Ψυχαργώς» για τον οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε., θέτει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σούλα Μερεντίτη, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η Τρικαλινή βουλευτής, τονίζει στην ερώτηση της, ότι η λειτουργία των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης μέσω των διαδοχικών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, έχει συντελέσει στη σημαντική μείωση του αριθμού των έγκλειστων ασθενών σε μεγάλα ψυχιατρεία, σύμφωνα με όσα επιτάσσουν οι σύγχρονες πρακτικές στον τομέα της ψυχικής υγείας. Οι Μονάδες αυτές προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε 3.000 ψυχικά ασθενείς (ενήλικες, εφήβους και παιδιά) που πριν ζούσαν σε ιδρυματικές συνθήκες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κοινωνική τους επανένταξη. Σήμερα όμως, λόγω της κυβερνητικής αβελτηρίας, οι μονάδες αυτές αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα χρηματοδότησης για τέταρτη συνεχή χρονιά. Μάλιστα οι τόσο οι διοικήσεις όσο και το προσωπικό των μονάδων έχουν επανειλημμένως επισημάνει στο την αναγκαιότητα εξεύρεσης των αναγκαίων κονδυλίων από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων. Ήδη κάποιες πολύ επιτυχημένες θεραπευτικά δομές αποκατάστασης οδηγήθηκαν στη διακοπή λειτουργίας τους. Εν τω μεταξύ ο Συνήγορος του Πολίτη με παρέμβαση του στο υπουργείο Υγείας, ζητά να λάβει άμεσα μέτρα και να κάνει τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και άρτια λειτουργία των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη χώρα.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ


Θέμα: Παρέμβαση του Συνηγόρου του πολίτη στο Υπουργείο Υγείας για τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών


Η λειτουργία των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης μέσω των διαδοχικών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, έχει συντελέσει στη σημαντική μείωση του αριθμού των έγκλειστων ασθενών σε μεγάλα ψυχιατρεία, σύμφωνα με όσα επιτάσσουν οι σύγχρονες πρακτικές στον τομέα της ψυχικής υγείας, Ήδη λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα συνολικά άνω των 410 Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην κοινότητα, που στελεχώνονται από 3.628 εργαζόμενους ειδικούς ψυχικής υγείας, εκ των οποίων 1,956 σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα.

Οι Μονάδες αυτές προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε 3.000 ψυχικά ασθενείς (ενήλικες, εφήβους και παιδιά) που πριν ζούσαν σε ιδρυματικές συνθήκες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κοινωνική τους επανένταξη . Το συνολικό έργο που συντελείται έχει επιβραβευθεί επανειλημμένα τόσο από τις εθνικές κυβερνήσεις και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. όσο και από την παγκόσμια επιστημονική ψυχιατρική κοινότητα.

Σήμερα όμως, λόγω της κυβερνητικής αβελτηρίας, οι μονάδες αυτές αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα χρηματοδότησης για τέταρτη συνεχή χρονιά. Μάλιστα οι τόσο οι διοικήσεις όσο και το προσωπικό των μονάδων έχουν επανειλημμένως επισημάνει στο την αναγκαιότητα εξεύρεσης των αναγκαίων κονδυλίων από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων. Ήδη κάποιες πολύ επιτυχημένες θεραπευτικά δομές αποκατάστασης οδηγήθηκαν στη διακοπή λειτουργίας τους.

Εν τω μεταξύ ο Συνήγορος του Πολίτη με παρέμβαση του στο υπουργείο Υγείας, διαπιστώνει ότι με το συνεχιζόμενο αυτό κλίμα των περικοπών, κινδυνεύει να καταρρεύσει το όραμα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και να εγκαταλειφθεί ο στόχος του προγράμματος «Ψυχαργώς» για τον οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. Διαπιστώνεται επίσης, συστηματική καταπάτηση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών σύμφωνα με όσα επιτάσσουν οι αρχές που περιέχονται στην Πράσινη Βίβλο. Για το λόγο αυτό η Αρχή, ζητά από το υπουργείο να λάβει άμεσα μέτρα και να κάνει τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και άρτια λειτουργία των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη χώρα.


Εν όψει των παραπάνω ερωτάται ο κύριος υπουργός:

1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να διασφαλιστεί το μέλλον της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα;
2. Θα λάβει υπ όψιν του τις επισημάνσεις και τις προτροπές του Συνηγόρου του Πολίτη;
3. Όσον αφορά τη διαπίστωση της Αρχής περί συστηματικής καταπάτησης των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών , προτίθεται να ζητήσει εξηγήσεις από την αρχή προκειμένου να εξειδικεύσει τις καταγγελίες της για να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: