23/1/09

Ναυτεμπορική 23 Ιανουαρίου २००९ Ψυχορραγεί το «Ψυχαργώς»

Ψυχορραγεί το «Ψυχαργώς»
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009 07:00
URL: http://www.naftemporiki.gr/news/redirstory.asp?id=1620194Το σοβαρό πρόβλημα της υποχρηματοδότησης των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και της επίπτωσής της στο επίπεδο παροχής φροντίδας υγείας στους ασθενείς, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ), μετά από σχετικές αναφορές που έχει δεχθεί.

Η ανεξάρτητη αρχή διαπίστωσε ότι λόγω των περικοπών κινδυνεύει να ματαιωθεί το όραμα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και να εγκαταλειφθεί ο στόχος του προγράμματος «Ψυχαργώς», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο ΣτΠ απηύθυνε σχετικό έγγραφο προς τη γενική γραμματέα Πρόνοιας Μαρία Τροχάνη, με την παράκληση να ενημερωθεί για τις ενέργειες που το υπουργείο προτίθεται να αναλάβει, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ψυχικά πασχόντων.

Λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος, ο Συνήγορος επισημαίνει στο εν λόγω έγγραφό του ότι προτίθεται να διοργανώσει συνάντηση των εμπλεκομένων φορέων προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική έκταση του προβλήματος και να αναζητηθούν πιθανές λύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: