18/1/09

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΡΕΜΒΕΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Το Δίκτυο Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «ΑΡΓΩΣ» θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι ο Συνήγορος του Πολίτη και ειδικότερα ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απέστειλε στην Γενική Γραμματέα Πρόνοιας κα Μαρία Τροχάνη επιστολή με θέμα «Πλημμελής παροχή φροντίδας σε ασθενείς που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης» την 12/1/2008 ύστερα από τις αναφορές που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο της Σ.Ε. του Δικτύου κ. Μενέλαου Θεοδωρουλάκη και τις Επιτροπές Πρωτοβουλίας Εργαζομένων (ΕΠΙΨΥ, ΕΨΥΚΑ, ΕΠΑΨΥ και ΘΕΨΥΠΑ»

Στην επιστολή αυτή γίνεται εκτενής αναφορά στο σημαντικό έργο που παρέχεται στα πλαίσια του Προγράμματος «Ψυχαργώς» στην κατεύθυνση της αποασυλοποίηση, της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα από τις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης .

Επίσης και σχετικά με τις ευθύνες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικές Αλληλεγγύης στην επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Σήμερα οι Μονάδες αντιμετωπίζουν συνολικά πρόβλημα χρηματοδότησης για τέταρτη φορά μέσα στα τελευταία 4 έτη και τόσο η Διοίκηση όσο και το προσωπικό των μονάδων έχουν επανειλημμένων επισημάνει και συχνά διαμαρτυρηθεί εντόνως για την αναγκαιότητα εξεύρεσης των αναγκαίων κονδυλίων από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση λειτουργίας των Μονάδων. Δυστυχώς, ήδη κάποιες πολύ επιτυχημένες θεραπευτικές δομές αποκατάστασης οδηγήθηκαν στην διακοπή λειτουργίας τους.»

Η επιστολή συνεχίζει με την διαπίστωση ότι: «Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι στο συνεχιζόμενο αυτό κλίμα των περικοπών κινδυνεύει να καταρρεύσει το όραμα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και να εγκαταλειφτεί ο στόχος του Προγράμματος Ψυχαργώς για το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.»

Επίσης αναφέρεται ότι «στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαπιστώνεται μια συστηματική καταπάτηση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών έτσι όπως υπαγορεύονται από τις αρχές που περιέχονται στην Πράσινη Βίβλο», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η θέση της Αρχής έχει ως στόχο την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και σταθερής συνέχισης του προγράμματος της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης που ξεκίνησε με τον Καν. 815/84.»

Τέλος η επιστολή του Συνήγορου του Πολίτη καλεί την κα Τροχάνη να ενημερώσει άμεσα την Αρχή για τις απόψεις και τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και άρτια λειτουργία των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ψυχικά πασχόντων και καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς σε συνάντηση για την διαπίστωση της πραγματικής έκτασης του προβλήματος αλλά και την διατύπωση των γενικών κατευθύνσεων για την λύση του προβλήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: