30/1/09

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΓΩΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 29-1-09

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΓΩΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 29-1-09
Η κατάσταση των μονάδων των ΜΚΟ
-Υπολειτουργία των μονάδων λόγω της επί πέντε έτη υποχρηματοδότησης, της αποχώρησης του προσωπικού και της καταγγελίας διάφορων συμβάσεων συνεργατών
-Εξουθένωση και εξαθλίωση των επαγγελματιών που παραμένουν απλήρωτοι για 4-6 μήνες.
-Συσσώρευση χρεών και περικοπή βασικών λειτουργιών όπως δράσεις κοινωνικής επανένταξης
-Καθημερινή καταπάτηση δικαιωμάτων, πλημμελής παροχή φροντίδας και έκθεση ασθενών σε κίνδυνο λόγω της μη ύπαρξης του αναγκαίου προσωπικού (βλέπε έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη)
-Αναστολή λειτουργίας αρκετών μονάδων εντός των επόμενων μηνών
Η κρίση του Συστήματος Ψυχικής Υγείας
-Έλλειψη πόρων που για το 2008 άγγιξε το 37%
-Αθέτηση βασικών δεσμεύσεων του Ψυχαργώς
-Επαναφορά ασυλιακών λογικών στην στρατηγική του Υπουργείου (βλέπε πρόταση ΚΕΣΥ για δυσίατα περιστατικά)
-Μη ολοκλήρωση του Δικτύου Υπηρεσιών στην Κοινότητα που θα συνέβαλλαν στη λειτουργία των δομών
-Έλλειψη μηχανισμού ελέγχου, υποστήριξης και αξιολόγησης του έργου και των μονάδων
-Μη διαμόρφωση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου
-Μη επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής για τη Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και μη διαμόρφωση αναλυτικού σχεδίου για το ΕΣΠΑ
-Αδρανοποίηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας
Τα αποτελέσματα της κρίσης
-Διαμορφώνει ένα περιβάλλον οπισθοδρόμησης και απώλειας πολλών κεκτημένων στη ψυχιατρική μεταρρύθμιση και καταπατά βασικές αρχές της.
-Θέτει σε αμφισβήτηση το δικαίωμα των ασθενών σε ισότιμη αντιμετώπιση και στην ποιότητα ζωής.
-Ακυρώνει το θεραπευτικό έργο ετών
-Περιορίζει την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση.
-Μετατρέπει ένα επιστημονικό ζήτημα σε διαχειριστικό Αναιρεί την υποχρέωση του κοινωνικού κράτους για παροχή ποιοτικής φροντίδας καθώς και σημαντικές δεσμεύσεις προς την Ε.Ε..
-Θέτει ένα πολιτικό ζήτημα, αφού η ψυχιατρική μεταρρύθμιση πάνω από όλα είναι πολιτική πράξη δημοκρατίας και αλληλεγγύης.
-Ωθεί στην αναζήτηση χορηγών και σε ιδιωτικοποίηση αφού απαιτεί την εξεύρεση κονδυλίων.
Οι θέσεις του Υπουργείου Υγείας
-Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης είναι ακριβές και αναποτελεσματικές
-Ο Σχεδιασμός της Μεταρρύθμισης ήταν ανορθολογικός
-Απαιτούνται ψυχιατρικά τμήματα για δυσίατα χρόνια περιστατικά μέσα στα ψυχιατρεία (νέα άσυλα;)
-Τα υπολειπόμενα ποσά για τα ΝΠΙΔ θα βρεθούν από ειδικό τέλος επί των προμηθειών του ΥΥΚΑ ίσο με το 2%, χωρίς να ορίζει 2 χρόνια μετά την θεσμοθέτηση το πότε θα αποδοθεί
-Τα ασφαλιστικά ταμεία θα καλύψουν το 15% του προϋπολογισμού με το κλειστό νοσήλιο
-Τα ΝΠΙΔ πρέπει να βρουν ιδίους πόρους για να προπληρώνουν τη λειτουργία των μονάδων
-Το Υπουργείο ελέγχει ακόμα και τις μετακινήσεις των φιλοξενούμενων στις δομές
Τα ζητήματα που προκύπτουν
-Καμιά εξέλιξη για τομεοποίηση, προαγωγή ψυχικής υγείας, εδραίωση της μεταρρύθμισης, δικτύωση των δομών, λειτουργίας ανεξάρτητων Επιτροπών ή Τομεακών Επιτροπών. Η ΓΓΠ αποφασίζει ακόμα και για το που και πως θα μετακινούνται οι χρόνιοι ασθενείς!!!
-Δεν έχουν ξεκινήσει οι δράσεις του ΕΣΠΑ. Βρισκόμαστε στο 3ο έτος της Προγραμματικής Περιόδου και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα συγκεκριμένο για τη ψυχική υγεία. Δεν έχουν δημοσιεύσει ούτε καν πρόσκληση για πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων.
-Η αξιολόγηση των μονάδων πραγματοποιήθηκε σε 15 μέρες χωρίς καμία ενημέρωση για το πώς έγινε.
-Αρνείται την σύναψη συμβάσεων που θα όριζαν τα επιστημονικά αλλά και διαχειριστικά κριτήρια λειτουργίας
-Το Κεντρικό Εθνικό Συμβούλιο Υγείας εισηγείται την δημιουργία νέων τμημάτων ασυλιακού τύπου για τα δυσίατα (χρόνια) περιστατικά και καταργεί τα εξειδικευμένα Κέντρα Ψυχικής Υγείας.
-Καμία αναφορά δε γίνεται στην κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη.
-Το Υπουργείο αμφισβητεί την ύπαρξη προβλήματος παρόλο που για το 2009 έχει εξασφαλίσει μόλις 40 εκατ. ευρώ ενώ απαιτούνται 109.
-Το Υπουργείο αποφεύγει τον όποιο διάλογο και διαμορφώνει μια δική του εικονική πραγματικότητα αμφισβητώντας την τοποθέτηση ακόμα και του Συνηγόρου του Πολίτη.
-Ψεύδεται αφού ακόμα και χτες δήλωσε ότι δεν διακόπηκε η χρηματοδότηση του Ε.Π. Υγεία- Πρόνοια

Δεν υπάρχουν σχόλια: