7/4/09

ΚΑΙ ΟΙ "ΑΘΛΟΙ" ΤΟΥ ΥΥΚΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΥΚΑ
Τηλ. 210.5205291-210.5200738
Αθήνα, 7 Απριλίου 2009


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΠΙΝΤΛΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

«ΕΔΡΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«Μια δυναμική εποχή ανοίγει για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την πολιτική της Ψυχικής Υγείας, ενώ σηματοδοτείται ένα ποιοτικό άλμα του κοινωνικού μας πολιτισμού, για μια από τις ευπαθέστερες κοινωνικές ομάδες, που είναι οι ψυχικά ασθενείς συνάνθρωποί μας».
Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, από τα Χανιά ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος κατά τη διάρκεια κοινής Συνέντευξης Τύπου με τον Επίτροπο Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Βλαντιμίρ Σπίντλα.
Οι κύριοι Αβραμόπουλος και Σπίντλα επισκέφθηκαν σήμερα Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, όπως την Ψυχιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, διαπιστώνοντας τη σημαντική πρόοδο, που έχει επέλθει τα τελευταία χρόνια στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση.
Ο Υπουργός Υγείας και ο Επίτροπος της Ε.Ε. υπέγραψαν συμφωνία, η οποία προβλέπει στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, τη συνέχιση και την εδραίωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.

Το Υπουργείο Υγείας ΥΚΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στη φιλοσοφία, στις αρχές και στους στόχους του προγράμματος «Ψυχαργώς», του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Υγεία – Πρόνοια 2000 – 2006» και του Άξονα Προτεραιότητας 5 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε την επιτυχή προώθηση και ενδυνάμωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στη χώρα και από κοινού έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα επόμενα βήματα που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη συνέχιση του εγχειρήματος με την εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα κοντά στον τόπο διαμονής του ψυχικά ασθενούς.

Συγκεκριμένα:

· Μετά από πρόταση του ΥΥΚΑ δημιουργείται μία Ομάδα Διεθνών Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων με κύρια αποστολή την εκτίμηση και την αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του προγράμματος μέχρι την ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης
· Άμεση πρόσληψη μέχρι το τέλος του 2009, 100 ιατρών (ψυχιάτρων, παιδοψυχιάτρων) και 800 λοιπών επαγγελματιών ψυχικής υγείας με προτεραιότητα στη στελέχωση των ψυχιατρικών τμημάτων των Γενικών Νοσοκομείων και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας για την στελεχιακή ενδυνάμωση των όλων των μονάδων ψυχικής Υγείας.
· Σύναψη συμφώνων αποδοχής όρων υλοποίησης των δράσεων ψυχικής υγείας μεταξύ του ΥΥΚΑ και των ΝΠΙΔ για την διασφάλιση εφαρμογής των ποιοτικών προτύπων των προσφερόμενων υπηρεσιών και των κριτηρίων παρακολούθησης, αξιολόγησης και οικονομικού ελέγχου.
· Επέκταση της χρηματοδοτικής στήριξης των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης.

Το εγχείρημα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης της χώρας με τις στοχευμένες προσπάθειες του ΥΥΚΑ προχωρά και ενδυναμώνεται και με την χρηματοδοτική στήριξη της Ε.Ε.

Στο ταξίδι του στα Χανιά ο κ. Αβραμόπουλος συνοδευόταν από τον Γενικό Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αριστείδη Καλογερόπουλο και τη Γενική Γραμματέα Πρόνοιας κ. Μαρία Τροχάνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: