7/4/09

Συνάντηση του Δικτύου με τον Επίτροπο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών V. Spidla και αποτελέσματα της επίσκεψης του στα Χανιά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση του Δικτύου με τον Επίτροπο
Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών V. Spidla και αποτελέσματα της επίσκεψης του στα Χανιά

Την Δευτέρα 6 Απριλίου 2009 εκπρόσωποι του Δικτύου συνάντησαν τον αρμόδιο Επίτροπο V. Spidla. Η συνάντηση αυτή επετεύχθη έπειτα από τις εντονότατες πιέσεις που άσκησε το Δίκτυο και της δημοσιοποίησης του ζητήματος μέσω του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των επερωτήσεων στο ελληνικό Κοινοβούλιο, του Συνηγόρου του Πολίτη, των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και των πολυάριθμων δημοσιεύσεων στον Τύπο. Σκοπός των ενεργειών αυτών είναι να καταστεί σαφές προς όλους ότι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενεργεί ενάντια στην ουσία και το όραμα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, εις βάρος των ασθενών και των εργαζομένων. Το Δίκτυο τόνισε το γεγονός ότι το Υπουργείο έχει εγκαταλείψει κάθε ενέργεια συνεργασίας και διαβούλευσης σε επιστημονικό και διαχειριστικό επίπεδο και αδυνατεί να εγγυηθεί τη δέσμευσή του για επίλυση των προβλημάτων που έχουν πλήξει σε μέγιστο βαθμό τους φορείς που υλοποιούν την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Αντιθέτως κατηγορεί, απαξιώνει και παραπλανεί τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, έτσι ώστε να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη από την πραγματική δραματική κατάσταση σε κάθε πεδίο της δημόσιας ψυχικής υγείας.
Για τους λόγους αυτούς ζητήθηκε η παρέμβαση και η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει επενδύσει σημαντικά στην εγκαθίδρυση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και απαιτεί τη συνέχιση της από το ελληνικό κράτος.
Συγκεκριμένα ζητήσαμε τα εξής:
· Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης με τη δημιουργία όλων των αναγκαίων υπηρεσιών και δομών στην κοινότητα με έμφαση στις παιδοψυχιατρικές δομές και τις δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
· Πραγματική κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των ψυχικά πασχόντων με αιχμή τους ΚοιΣΠΕ.
· Δημόσιο διάλογο για τη ψυχική υγεία, επίλυση όλων των θεσμικών ζητημάτων και πραγματική αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων.
· Αξιολόγηση από διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων του συνόλου του έργου του Ψυχαργώς και επανασχεδιασμός του βάσει των αναγκών των πολιτών.
· Θέσπιση και λειτουργία διαρκούς επιτροπής παρακολούθησης του “Ψυχαργώς” με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και φορέων καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
· Σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης τόσο του επιστημονικού - θεραπευτικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου.
· Πιστοποίηση των φορέων και υπογραφή συμβάσεων για τη λειτουργία των δομών με συμφωνηθείσες υποχρεώσεις και για το Υπουργείο και για τους Φορείς.
· Κάλυψη όλων των αναγκαίων πόρων από το Τακτικό Προϋπολογισμό.
· Διαμόρφωση εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους εργαζόμενους στο Ψυχαργώς για την υλική και ηθική αναγνώριση του έργου τους.
Από την πλευρά του ο Επίτροπος ανέφερε ότι αναγνωρίζει την ύπαρξη των προβλημάτων που προβάλλουν άλλωστε πλέον και όλοι σχεδόν οι θεσμικοί παράγοντες και ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να επιλύσει τα προβλήματα.
Σήμερα 7 Απριλίου 2009 με ιδιαίτερη χαρά διαβάσαμε το μνημόνιο συνεργασίας του ΥΥΚΑ και της Ε.Ε. που περιλαμβάνει:
1. Δημιουργία ομάδας διεθνών ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με κύρια Αποστόλη την εκτίμηση και την αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του προγράμματος μέχρι την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.
2. Σύναψη σύμφωνων αποδοχής όρων υλοποίησης των δράσεων ψυχικής υγείας μεταξύ του ΥΥΚΑ και των ΝΠΙΔ για τη διασφάλιση εφαρμογής των ποιοτικών προτύπων των προσφερομένων υπηρεσιών και των κριτηρίων παρακολούθησης, αξιολόγησης και οικονομικού ελέγχου.
3. Επέκταση της χρηματοδοτικής στήριξης των κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης (ΚοιΣΠΕ).
4. Πλήρη κάλυψη των προϋπολογισμών των ΝΠΙΔ από το κρατικό προϋπολογισμό με προκαταβολές ανά τρίμηνο.
Νομίζουμε ότι τα παραπάνω αποτελούν σχεδόν πλήρη αποδοχή των προτάσεων του Δικτύου από την Ε.Ε. και μέσω της πίεσης της Ε.Ε. και μερική τους αποδοχή τους και από το ΥΥΚΑ.
Η πρώτη ουσιαστική αλλαγή πολιτικής ήρθε μέσω του επίτροπου κ. Σπιντλα και των συνεργατών του και τους ευχαριστούμε μαζί με όλους τους άλλους θεσμικούς παράγοντες γιατί επιτέλους επανέρχεται αισιοδοξία και όραμα στην εξέλιξη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.
Το παράδειγμα του Δικτύου ΑΡΓΩΣ και της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης αποδεικνύει ότι με την στήριξη των θεσμικών παραγόντων και την στήριξη των φορέων της κοινωνίας των πολιτών μπορούμε ακόμα στην Ελλάδα να οραματιζόμαστε και να ανατρέπουμε λάθος πολιτικές των όποιων κυβερνήσεων και το βασικότερο να προστατεύουμε τα δικαιώματα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Αλλά και πάλι ο αγώνας συνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια: